Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 1


 

 

Kuultavana palvelualuepäälliköt Ari Matteinen, Elsi Lääveri, Jari Kuosa, Juha Mara ja Tarja Laitinen

tarkltk 26.01.2023 § 1  

15/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi palvelualuejohtajien selostukset ja kokouksessa käydyn keskustelun.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 26.1.2023 on kutsuttu kuultavaksi palvelualuepäälliköt tekniikka- sekä lupa- ja valvontatoimialoilta eli rakennuspäällikkö Ari Matteinen, ruoka- ja siivouspalveluiden palvelupäällikkö Elsi Lääveri, kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, johtava rakennustarkastaja Juha Mara ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa, mitä palveluita tarjoatte asiakkaille, miten palvelut toteutuvat, mikä on palveluiden tarve ym., ja kuulla palvelualuepäälliköiden esille tuomista ajankohtaisista asiaoista.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Palvelualuepäälliköt ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.