Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 67 

 

Heinolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen

valt 12.12.2022 § 67  

5882/00.01.01.00/2020  

 

 

 

 

Päätös Hyväksyttyjen muutosten jälkeen valtuusto hyväksyi hallintosäännön 1.1.2023 alkaen ja kumosi aiemman hallintosäännön ehdotuksen mukaisesti.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Ruuth esitti valtuutettu Rautkosken kannattamana muutosesityksenä, että 56 §:n toisen kappaleen osalta valtuuston päätösvaltaa koskeva euromääräinen raja lasketaan 1,5 milj. euroon 3 milj. euron sijasta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeeting -järjestelmällä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat valtuutettu Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

20 Jaa-ääntä ja
22 Ei ääntä


Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 20 vastaan 22 hyväksyneen Ruuthin tekemän muutosesityksen hallintosäännön 56 §:n muutosta koskien. 

Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Keskustelun kuluessa myös puheenjohtaja teki ehdotuksen koskien hallintosäännön 56 §:n sanamuotoja ja ehdotti, että lauseeseen: "Valtuusto päättää kaupungin omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden arvo tai kauppahinta" lisätään vielä sana tasearvo omaisuuden arvon ja kauppahinnan lisäksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan muutetun Heinolan kaupungin hallintosäännön 1.1.2023 lukien ja

2. kumoaa 21.3.2022 hyväksytyn hallintosäännön.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä ehdotus Heinolan kaupungin hallintosäännöksi 1.1.2023 lukien.

 

Tiedoksianto sähköposti lautakunnat

  toimialajohtajat

  viestintä, verkkosivut

 

 

 

khall 28.11.2022 § 218 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan muutetun Heinolan kaupungin hallintosäännön 1.1.2023 lukien ja

2. kumoaa 21.3.2022 hyväksytyn hallintosäännön.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 §, Heinolan kaupungin hallintosääntä 2 luku 7 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hallintosääntöön keväällä 2022 päätettyjen päivitysten jälkeen on tullut tarve tehdä sääntöön korjauksia mm. hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Sosiaali- ja terveystoimialaa koskevat kohdat on poistettu ja lisäksi on tehty täsmennyksiä joidenkin havaittujen epäselvyyksien johdosta.

 

Jatkokäsittely valtuusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa Kh esitys/ Ei  Ruuthin esitys, 1,5 milj. euroa 56 §/ Tyhjä