Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 66 

 

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026

valt 12.12.2022 § 66  

688/02.02.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestysten jälkeen.

Valtuusto hyväksyi lisäksi teknisenä korjauksena myös investointiosan sanalliset täsmennykset sekä talousarvion hyväksymisen jälkeen valtuutettu Bondenin tekemän toimenpidealoitteen.

Kokouksen kulku

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kekkonen esitti valtuutettu Ruuthin ja Simpasen kannattamana muutosesityksen, että Heinolan Jyrängön päiväkoti säilytetään koko vuoden 2023 talousarvioesityksessä, jotta voidaan vielä tutkia päiväkodin mahdollista sijoittamista koululle.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat valtuutettu Kekkosen tekemää esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

26 Jaa-ääntä ja
17 Ei ääntä


Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 26 vastaan 17 hyväksyneen  kaupunginhallituksen esityksen talousarviota koskien.  Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Keskustelun kuluessa myös valtuutettu Erkkilä teki kolme muutosesitystä talousarvioon.

Muutosesityksistä ensimmäinen koski seniorikuntosalitoiminnan jatkamista terveyskeskuksessa tai ydinkeskustassa muutoin. Esitys raukesi kannattamattomana.

Valtuutettu Erkkilä teki valtuutettu Kekkosen kannattamana myös muutosesityksen kuntatekniikan talousarvioon, jonka mukaan torialueella järjestettäisiin ensi vuoden alussa WC- ja jätehuolto ja torialueen kivityksen vaihtamisesta luovutaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat valtuutettu Erkkilän tekemää esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

28 Jaa-ääntä ja
15 Ei ääntä


Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 28 vastaan 15 hyväksyneen  kaupunginhallituksen esityksen kuntatekniikan talousarviota koskien.  Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Valtuutettu Erkkilä teki myös valtuutettu Endénin kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan valtuusto edellyttää sitovana tavoitteena, että kouluista ja päiväkodeista laaditaan suunnitelma palvelualueista, jossa huomioidaan ennusteet oppilaiden ja lapsien määrästä ja että ennen suunnitelman hyväksymistä ei kouluja eikä päiväkoteja lakkauteta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat valtuutettu Erkkilän tekemää esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

27 Jaa-ääntä ja
16 Ei ääntä

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 27 vastaan 16 hyväksyneen  kaupunginhallituksen esityksen talousarviota koskien.  Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Keskustelun kuluessa myös valtuutettu Venla Väli-Torala teki ehdotuksen, että investointiosan (s. 41) teknisenä korjauksena täsmennetään investointiosaa sanallisilla selityksillä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen valtuutettu Bonden teki hallintosäännön 98 §:n mukaisen toimenpidealoitteen. Toimenpidealoitteen mukaan muutosohjelman laadintaan liittyen laaditaan investointi- ja korjausvelka-arviot sisältävät rahoituslaskelmat v. 2023-2032.

Toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti. Toimenpidealoite kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.33-18.50.

Kaija Järvinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.30.
               

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se:

1. hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi ja

2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin kaupungin talousarvion sisältä.

 

Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 51-54 §             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026 sekä investoinnit vuosille 2023-2026.

 

Tiedoksianto sähköposti lautakunnat

  toimialajohtajat

  taloussuunnittelijat

  viestintä, verkkosivut

 

 

 

khall 28.11.2022 § 217 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Keskustelun kuluessa Kauko Kekkonen esitti, että Jyrängön päiväkodille otettaisiin vuosi lisäaikaa tarpeellisia lisäselvityksiä varten eli varhaiskasvatusta ei siirrettäisi vielä Elämänkaaritalolle ja perhepäiväkotiin 1.8.2023, (ta-kirja s. 28). Esitys raukesi kannattamattomana.

Kauko Kekkonen päätti jättää asiasta eriävän mielipiteensä, joka pöytäkirjan liitteenä.

Keskustelun kuluessa jäsen Väli-Torala teki ehdotuksen inv. osaa koskien: keskustan kehittämiseen varattu investointimääräraha puolitetaan ollen sitten 600 000 euroa. Perusteluna esitykselle on se, että torin kehittämiseen tehty suunnitelma tulee päivittää ja muuttaa investointivaraus sen mukaisesti ensi vuoden aikana. Kauko Kekkonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat jäsen Väli-Toralan  tekemää esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

7 Jaa-ääntä ja
2 Ei ääntä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 vastaan 2 hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen investointiosaa koskien. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 16.11-16.18.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus

                                       Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se:

1. hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi ja

2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin kaupungin talousarvion sisältä.

 

Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 31.10.2022. Tämän jälkeen korjauksia on tehty mm. Kevan tasausmaksujen kohdennuksiin. Lisäksi on huomioitu vesilaitoksen maksujen korotukset vuodelle 2023 (teknisen lautakunnan päätös 6.10.2022). Talousarvioesitys on n. 282 t euroa alijäämäinen.

 

 

khall 31.10.2022 § 187 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman käsittelyn ja merkitsi esityksen tiedoksi. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavissa kokouksissa.

Niina Varjo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.43 ja Kimmo Huvinen klo 15.03.

Asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana toimivat elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari (poistui klo 15.55) , teknisen toimen johtaja Keijo Houhala (poistui klo 15.55) sekä palvelualuejohtaja Anne Andersson (poistui klo 15.46).

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 14.52-15.02.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä kokouksessaan marraskuussa.

 

Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talousjohtaja Sanna Kekkonen, puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain 110 § mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi."

 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.

 

 Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

 Talousarvion käyttötalousosassa on toimialoittain esitetty valtuuston päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot (nettositovuus) sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty konserniyhteisö Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle esitettävät tavoitteet. Erillisenä liitteenä on myös investointiohjelmakooste vuoteen 2030.

 

 Talousarviovalmistelua ja taloustilannetta on käsitelty valtuustoseminaarissa 15.-16.9.2022. Kaupunginhallitus on antanut 20.6.2022 § 115 ohjeet talousarvion laadintaan.

 

Vuoden 2023 talousarvio on ensimmäinen ns. uuden kuntatalouden mukainen talousarvio hyvinvointialueuudistuksen toteutuessa vuoden 2023 alusta.

 

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2023 on 632 t euroa alijäämäinen.

 

Heinolan kaupungin toimintamenojen arvioidaan olevan vuonna 2023 yhteensä noin 68,7 milj. euroa ja nettomenojen (toimintakate) yhteensä n. 42,8 milj. euroa. Nettomenojen määrä pienenee merkittävästi (77,1 milj. eur) hyvinvointialueuudistuksesta johtuen.

 

Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2022 tasolla ja verotulojen arvioinnissa on käytetty veroennustekehikkoa. Kunnallisveroprosentti kuitenkin muuttuu  hyvinvointialueuudistuksesta johtuen, kun kunnallisveroa leikataan 12,64 %-yksikköä. Vuoden 2023 kunnallisveroprosentti on näin ollen 7,86%. Verotuloarvio vuodelle 2023 on yhteensä n. 39,2 milj. euroa ja siis hyvinvointialueuudistuksesta johtuen merkittävästi  (36,7 milj. eur) v. 2022 alhaisempi.  

 

Valtionosuuksien määränä on käytetty Valtiovarainministeriön ennakkolaskelmia vuoden 2023 valtionosuuksista. Valtionosuuksien taso laskee voimakkaasti (75 % 41,6 milj. eur) hyvinvointialueuudistuksesta johtuen ja on arviolta vain n. 11,8 milj. euroa.

 

Rahoitustuotot ja -kulut on haastavasta markkinatilanteesta johtuen arvioitu vain 1,2 milj. euroksi.  Kunta-alan palkkaratkaisu, korkea inflaatio ja energian hinnannousut lisäävät kokonaisuutena talouden paineita.

 

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on n. 9,46 milj. euroa eikä riitä kattamaan 10,5 milj. euron poistoja.

 

Investoinnit ovat yhteensä noin 12,5 milj. euroa, joista talonrakennusinvestoinnit ovat n. 2,7 milj. euroa. Maa- ja vesirakentamisen investoinnit ovat puolestaan n. 8 milj. euroa. Vuonna 2023 tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista n. 75,5 %:a ja osa investoinneista joudutaan kattamaan vieraalla pääomalla.

 

Vierasta pääomaa tarvitaan investointien rahoittamisen lisäksi lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2023 lainoja lyhennetään n. 14 milj. euroa ja pitkäaikaista lainaa otetaan 15 milj. euroa. Todennäköisesti myös lyhytaikaista lainaa tarvitaan vuoden 2023 aikana. Asukaskohtaisen lainakannan arvioidaan olevan n. 5 300 euroa.

 

Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026 ja investoinnit vuosille 2023-2026.

 

Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan ovat toimialajohtajat sekä talousjohtaja.

 

Jatkokäsittely valtuusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa ta-esitys Jyränkö pois / Ei  Muutosesitys Jyränkö v. 2023 mukana/ Tyhjä
 Jaa  kh/ Ei  Erkkilä/ Tyhjä
 Jaa kh esitys/ Ei Erkkilän esitys / Tyhjä