Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 65


 

 

Vuoden 2022 talousarviomuutokset

valt 12.12.2022 § 65  

835/02.02.02/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa:

Rahoitustuotot ja -kulut
Nettotuottoarviota vähennetään 3 000 000 euroa


Käyttötalousosa:

Rakennusvalvonnan tulot, tuloarvion lisäys 105 000 euroa


Investointiosa, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:

Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 euroa.

Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso)

Sijoitusten talousarviomuutos heikentää tilinpäätösennusteen tulosta 3 milj. euroa ja rakennusvalvonnan muutosesitys parantaa tulosta 105 t euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 53-55 §

 

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

 

Tiedoksianto sähköposti  toimialajohtajat

   taloussuunnittelijat

 

 

valt 05.12.2022 § 225 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus 

                                       Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa:

Rahoitustuotot ja -kulut
Nettotuottoarviota vähennetään 3 000 000 euroa


Käyttötalousosa:

Rakennusvalvonnan tulot, tuloarvion lisäys 105 000 euroa


Investointiosa, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:

Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 euroa.

Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso)

Sijoitusten talousarviomuutos heikentää tilinpäätösennusteen tulosta 3 milj. euroa ja rakennusvalvonnan muutosesitys parantaa tulosta 105 t euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 53-55 §

 

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.11.2022 hyväksynyt talousarviomuutoksia sekä tuloslaskelmaosaan (sijoitustuotot) että teknisen toimialan investointiosaan alla olevan mukaisesti.

 

Lupa- ja valvontalautakunta on tehnyt oman esityksensä talousarviomuutoksia koskien kokouksessaan 16.11.2022 seuraavasti. Nämä eivät ole olleet mukana 28.11.2022 kaupunginhallituksen käsittelyssä.

 

Lupa- ja valvontalautakunnan esitys on seuraava:

 

Vuoden 2022 aikana rakentaminen on ollut vilkasta. Heinolan kaupungin alueelle on rakennettu isompia rakennuskohteita, joista on tullut rakennusvalvonnalle lupatuloja arvioituja enemmän. Rakentamisen pääpaino on ollut teollisuudessa, hoivatilojen rakentamisessa, lomarakentamisessa sekä korjaus- ja muutostöiden rakentamisessa.

 

Vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä lupa- ja valvontatoimialan tuloiksi arvioitiin 584 500 €.

 

Lupa- ja valvontatoimialan tulot muodostuvat rakennusvalvonnan ja ympäristötoimiston lupamaksuista sekä kuntien välisestä yhteistyöstä muodostuvista maksuista.

 

Rakennusvalvontamaksujen tuotoiksi arvioitiin vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä 413 000 €. Lokakuun loppuun mennessä rakennusvalvonnan maksutuotot olivat noin 467 000 € eli 54 000 € yli budjetoidun (13,08 %). Loppuvuoden lupamaksujen tuloarvio riippuu rakennuslupahakemusten määrästä ja laadusta. Näillä näkymin tulokertymä loppuvuoden aikana tulee olemaan 30 000 - 40 000 €.

 

Saatujen lupatulojen vuoksi lupa- ja valvontatoimialan talousarviota muutetaan lupamaksutuottojen osalta seuraavasti: rakennusvalvonnan tuloarvio nostetaan 518 000 euroon eli tehdään talousarviomuutosesitys tuloarvion lisäyksestä 105 000 euroa.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 


 

khall 28.11.2022 § 216 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa:

Rahoitustuotot ja -kulut
Nettotuottoarviota vähennetään 3 000 000 euroa


Investointiosa, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:

Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 euroa.

Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso)

Sijoitusten talousarviomuutos heikentää tilinpäätösennusteen tulosta 3 milj. euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 53-55 §  

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

 

Maailmanlaajuinen tilanne on vaikuttanut vahvasti sijoitusmarkkinoihin, ja sijoitustuotot ovat kääntyneet negatiiviseksi. Talousarviota on jo aiemmin muutettu sijoitustuottojen osalta vähentämällä niitä 3,7 milj. eurolla.

 

Lokakuun lopun tilanteen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella sijoitussalkun arvo on n. 9 milj. euroa aiempaa vuotta alhaisempi. Tuotto-odotukset eivät täyttyne vuodelta 2023, joten on tarkoituksenmukaista tehdä talousarviomuutos sijoitustuottojen nettomenoihin.

 

Tekninen lautakunta on tehnyt omat alla olevat esityksensä talousarviomuutoksista talousarvion investointeja koskien.

 

 

tekltk 23.11.2022 § 57 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tekniikkatoimialan talousarviomuutoksia ja määrärahojen uudelleen kohdentamisia seuraavasti:

Investointiosa

Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 euroa.

Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat:

Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto sitovuustaso)

Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso)

 

Toimivalta hallintosääntö § 23 

 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

 

 Tekniikkatoimialan talousarvion toteutuma-arvion perusteella on todettu tarvetta muuttaa valtuuston hyväksymän talousarvion investointiosan hankekohtaisia määrärahoja.

 

 Tekniikkatoimialan investointihankkeissa on todettu seuraavat muutostarpeet valtuuston hyväksymään talousarvioon tai lautakunnan hyväksymään käyttösuunnitelmaan vuodelle 2022:

 

 Tilakeskuksen investoinnit

 

Kailas-talon rakentaminen, 86300  (valtuusto sitovuus)

 

Rakentamismenot ovat kuluvana vuonna toteutuneet talousarviota suurempina, mutta rakennushankkeen kokonaiskustannusarvion arvioidaan kuitenkin pysyvän alle hyväksytyn  kau­pun­gin taloussuunnittelussa toistaiseksi hyväksytyn 20 miljoonan eu­ron kokonaiskustannusraamin.  Suunnittelun ja rakentamisen sopimuksien mukaiset kustannukset ovat yhteensä 18 745 000 €. Kun mukaan lasketaan lisä- ja muutostyöt sekä Ukrainan sodan pakotteiden aiheuttamat kustannukset hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 19,5 M€.

 

Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 10 390 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeeksi on 1 550 000 €.

 

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, 86800  (valtuusto sitovuus)

 

Hanke on yleissuunnitteluvaiheessa ja rakennuslupaa haetaan joulukuussa 2022, joten kustannukset ovat toteutuneet varsin hillitysti. Samoin rakentamisen aloittaminen on siirtynyt kesään 2023. Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 200 000 € ja arvio määrärahan laskutarpeeksi on 2 700 000 €.

 

Kailas-talon irtokalustehankinta, 86302

 

Irtokalusteet on kilpailutettu kesällä 2022 ja kokonaishinta kalustetoimituksella on 610 000 €.  Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 450 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeesta on 160 000 €.

 

Kirkonkylän liikuntahallin LVI-peruskorjaus, 88303

 

Liikuntahallin LVI-peruskorjaus toteutettiin kesällä ja syksyllä 2022. Peruskorjauksen yhteydessä tarkastettiin ja korjattiin sekä uusittiin vuodelta 2000 peräisin olevaa vesikatetta. Samalla parannettiin hallin valaistusta energiatehokkaimmilla led-valaisimilla, maalattiin tilojen pintoja ja parannettiin kuntosalia. Arvio menototeutumaksi oli 400 000 €, toteutuneet kustannukset 810 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeeksi on 410 000 €.

 

Toripalvelurakennuksen rakentaminen, 80200

 

Hanke on edelleen hankesuunnitteluvaiheessa ja on tarkoitus toteuttaa torin parantamisen yhteydessa. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 20 000 €  arvio määrärahan laskutarpeeksi on 200 000 €.

 

Kaupungintalon peruskorjaus, 80303

 

Hanke on edelleen hankesuunnitteluvaiheessa ja on odottanut laajempaa päätöstä toimitiloista. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 20 000 € ja arvio määrärahan laskutarpeeksi on 100 000 €.

 

Torikatu 8:n Spotin tilojen remontti (valtuusto sitovuus, uusi tarve)

 

Marjatta ja Eino Kollin säätiö lahjoitti kaupungille vuonna 2020 KOy Torikatu 8:n osakkeita, jotka oikeuttavat liiketilan hallintaan. Liiketilaan siirrettiin myöhemmin Spotti.  Liiketilan käyttöönotto edellytti remonttia, jonka toteutti Marjatta ja Eino Kollin säätiö. Tilojen remontti oli tarkoitus maksaa rahoitusvastikkeena. Remontin urakkasopimuksen hinta oli 697 091 € ja urakan aikana syntyneet lisä- ja muutostyöt 151 163,93 €. Tästä summasta on aiemmin maksettu pääomavuokrana 94 144,03 €. Maksamaton osuus on 754 110 €. Arvio määrärahan nostotarpeeksi on 754 000 €

 

Kaikkiaan tilakeskuksen investointihankkeissa arvioidaan määrärahoilla olevan laskutarvetta yhteensä 26 000 €.

 

Kuntatekniikan investoinnit

 

Keskustan kehittäminen, 55001

 

Torin suunnittelu ja rakentaminen ei toteutunut arvioidussa laajuudessa. Myös Virtakadun saneerauksen kustannukset ovat arvioitua pienemmät, joten hanke on toteutunut talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 82 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 500 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 200 000 €.

 

Sinitaival eteläosa, 58002

 

Sinitaival I- Ja II-vaiheen loppuun saattaminen saadaan hoidettua arvioitua pienemmilla kustannuksilla. Hanke on toteutunut talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 100 624 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 300 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 100 000 €.

 

Mustikkahaan katu 55004

 

Suunnitteluun varattu määräraha tulee alittumaan tänä vounna. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 32 546 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 150 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 80 000 €.

 

Yhteensä 380 000 €.

 

Muu kuntatekniikka

 

Kaikkia hankkeita ei ole pystytty saattamaan loppuun suunnitellusti. Perusteluina ovat suunnitelmien myöhästymiset, erilaisten tavaroiden ja komponettien pitkät toimitusajat (pyöräkuormaaja tulee Suomeen vasta tammikuun lopulla 2023). Hankkeet ovat toteutuneet talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeiden menototeuma oli 1  716 950 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 4 915 000 €, eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 720 000 €.

 

Mikäli valtuusto hyväksyy kuntatekniikan määrärahavähennysten siirron käytettäväksi Vierumäen yrityspuiston I-rakennusvaiheen loppuun saattamiseksi, niin kaikkiaan kuntatekniikan investointihankkeissa arvioidaan määrärahoilla olevan vähennystarvetta yhteensä 77 000 €.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus, valtuusto

 

Tiedoksianto sähköposti  talouspalvelut, taloustuki@heinola.fi

  talousjohtaja

  tekniikkatoimiala