Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 38


 

 

Kuultavana toimialajohtajat Pirjo Hepo-oja, Keijo Houhala ja Liisa Koski-Lukkari

tarkltk 15.12.2022 § 38  

814/00.03.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Annetut tilannekatsaukset ja käyty aktiivinen keskustelu merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja § 124, Hallintosääntö § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 15.12.2022 on kutsuttu kuultavaksi toimialajohtajat eli hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, teknisen toimen johtaja ja ympäristöpäällikkö Keijo Houhala sekä elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa ja kuulla toimialajohtajien esille tuomista ajankohtaisista asiaoista. Lautakuntaa kiinnostaa eri toimialat asiakaslähtöisesti sekä talouden kokonaisnäkymä toimialoilla.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Toimialajohtajat ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.