Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 234


 

 

Uusien jäsenten kutsuminen Heinolan valtuuskuntaan

khall 19.12.2022 § 234  

84/00.02.05/2022  

 

 

 

 

Päätös Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen eli 16.1.2023.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä saapuneet ehdotukset tiedoksi ja

2. uusien jäsenten kutsumisesta Heinolan valtuuskuntaan.

 

Toimivalta Heinolan hallintosääntö 5 luku 22 §, Heinolan valtuuskunnan säännöt kohta 3.              

 

Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo
puh. 050 595 1428, teija.lepinsalo@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan valtuuskunta on Heinolan kaupunginvaltuuston perustama asian­tun­ti­ja- ja neuvotteluelin. Valtuuskunnan tarkoituksena on edis­tää Heinolan kaupungin sivistyksellistä, sosiaalista ja taloudellista ke­hi­tys­tä tukemalla aloittein, neuvoin ja muin tavoin näihin pää­mää­riin tähtääviä suunnitelmia ja hankkeita.

 

 Valtuuskuntaan kuuluu enintään 50 Heinolan kaupunginhallituksen kut­su­maa, nimeämishetkellä Heinolan kaupungin ulkopuolella asu­vaa jäsentä. Jäsenten tulee olla yhteiskunnallisessa toiminnassa kun­nos­tau­tu­nei­ta kansalaisia, jotka ovat halukkaita edistämään val­tuus­kun­nan säännöissä mainittuja tavoitteita. Heinolan valtuuskunnassa on tällä hetkellä 40 jäsentä.

 

 Kaksi henkilöä ovat il­mais­seet halukkuutensa edis­tää Heinolan val­tuus­kun­nan tavoitteita. Heidän kut­su­mi­ses­taan valtuuskunnan jä­se­nik­si on tehty kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le eh­do­tus syksyllä 2022 ja tarkemmat tiedot heistä on julkaistu kaupunginhallituksen Teamsissa.

 

Tiedoksianto 

 sähköposti  johdon assistentti