Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 233 

 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle hyvinvointilautakunnan päätöksestä 26.10.2022 § 92 Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset 2022

khall 19.12.2022 § 233  

234/02.05.01.02/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Lausunto pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtyä hyvinvointilautakunnan liitteenä olevaan lausuntoon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle eikä käytä tilaisuutta lausua kaupunginhallituksena asiasta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunim@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan hyvinvointilautakunta päätti 14.9.2022 hyväksyä liikuntajärjestöjen vuosiavustukset vuodelle 2022. Heinolan NMKY ry teki tästä oikaisuvaatimuksen, jonka hyvinvointikunta käsitteli 26.10.2022 ja hylkäsi kyseisen oikaisuvaatimuksen. Kyseisestä päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan ko. hyvinvointilautakunnan päätöksen kumoamista, koska valittajan näkemyksen mukaan päätös on syntynyt kuntalain ja hallintolain vastaisesti. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kunnallisvalituksen johdosta lähettänyt Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien ja hallinto-oikeus pyytänyt kaupunginhallitusta oheisen valituksen johdosta hankkimaan hyvinvointilautakunnan lausunnon sekä varannut kaupunginhalllitukselle tilaisuuden antaa tarvittaessa oma lausuntonsa asiasta.

 

 Heinolan kaupunki katsoo, ettei hyvinvointilautakunnan päätöstä 14.9.2022 § 77 ole kumottava, samoin kuin siitä tehtyä lautakunnan oikaisuvaatimukseen perustuvaa päätöstä 26.10.2022 § 92. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan hyvinvointilautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valmistelu on ollut asian suhteen riittävää ja päätöksen valmistelussa ja esittelyssä on noudatettu kuntalain ja hallintolain säädöksiä ja myös oikaisuvaatimus on asiamukaisesti esitelty hyvinvointilautakunnalle. Lautakunnalle on annettu riittävät tiedot ja päätöksen taustoja ja seurauksia on esitelty lautakunnalle. Lautakunnan jäsenet ovat voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä valmistelusta. Siten voidaan katsoa, että asiaa on selvitetty riittävästi ja lautakunnan jäsenet ovat voineet käyttää poliittista harkintavaltaansa avustusperiaatteiden mukaisesti päättäessään liikunta-avustusten määristä järjestöille.

 

Kaupunki kiistää myös valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa, että hyvinvointilautakunta olisi rikkonut päätöksellään hallintolain 6 §:n hakijoiden yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua päättäessään avustuksista. Hyvinvointilautakunnan päätös on perustunut vuosiavustuksen myöntämisessä huomioon otettaviin perusteisiin. Lautakunta on ottanut huomioon muun muassa ohjatun harrastustoiminnan, seurojen järjestämän kilpailu- ja tapahtumatoiminnan ja tilojen käyttämisen. Lautakunta on voinut harkintavaltansa puitteissa päättää painoarvot eri kokonaisuuksien väliltä. Valmistelussa ja päätöksenteossa on huomioitu mm. seuran yhteys kaupungin strategiseen toimintaan, Heinolan harrastemalliin, kilpailu- ja tapahtumatoimintoihin, toiminnan kehittymiseen ja seurojen kouluyhteistyöhön. Vuoden 2022 talousarvion avustusmäärärahoissa on ollut avustuksiin korotus, joka on päätetty osoittaa salipulan takia haasteellisiin tilanteisiin joutuneille liikuntajärjestöille, mutta näiden määrien osalta lautakunta on voinut tehdä päätöksen poliittisen harkintavaltansa puitteissa.

 

Kaupungin näkemyksen mukaan lautakunta on toimivaltansa ja poliittisen päätöksenteon puitteissa voinut määrittää tietyt euromääräiset summat liikuntajärjestöille, koska ne ovat perustuneet aiemmin hyväksyttäviin yleisiin perusteisiin. Hyvinvointilautakunnan päätös liikuntajärjestöjen avustussummien suhteen on ottanut huomioon ja noudattaa tasapuolisesti aiemmin lautakunnan hyväksymiä liikuntajärjestöjen avustusten myöntämisperusteita ja kohdellut hakijoita tasapuolisesti.

 

 Esityslistan liitteenä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, joka sisältää kunnallisvalituksen ja lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä hallinto-oikeuden pyytämät aiemmat päätökset asiasta.

 

Tiedoksianto virallinen ote hameenlinna.hao@oikeus.fi

 

 

 

 

hyvoltk 14.12.2022 § 109 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Knuuttila ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 3) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon.

 

Toimivalta Hallintosääntö §23 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan hyvinvointilautakunta päätti 14.09.2022 hyväksyä liikuntajärjestöjen vuosiavustukset vuodelle 2022. Heinolan NMKY ry teki tästä oikaisuvaatimuksen, jonka hyvinvointikunta käsitteli 26.10.2022 ja hylkäisi kyseisen oikaisuvaatimuksen. Kyseisestä päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan ko. hyvinvointilautakunnan päätöksen kumoamista, koska valittajan näkemyksen mukaan päätös on syntynyt kuntalain ja hallintolain vastaisesti. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kunnallisvalituksen johdosta toimittanut Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien ja  pyytänyt hyvinvointilautakuntaa antamaan lausunnon.

 

 Heinolan kaupunki katsoo, ettei hyvinvointilautakunnan päätöstä 14.09.2022 § 77 ole kumottava, samoin kuin siitä tehtyä lautakunnan oikaisuvaatimukseen perustuvaa päätöstä 26.10.2022 § 92. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan hyvinvointilautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valmistelu on ollut asian suhteen riittävää ja päätöksen valmistelussa ja esittelyssä on noudatettu kuntalain ja hallintolain säädöksiä ja myös oikaisuvaatimus on asiamukaisesti esitelty hyvinvointilautakunnalle. Lautakunnalle annettu riittävät tiedot ja päätöksen taustoja ja seurauksia on esitelty lautakunnalle. Lautakunnan jäsenet ovat voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä valmistelusta. Siten voidaan katsoa, että asiaa on selvitetty riittävästi ja lautakunnan jäsenet ovat voineet käyttää poliittista harkintavaltaansa avustusperiaatteiden mukaisesti päättäessään liikunta-avustusten määristä järjestöille.

 

Kaupunki kiistää myös valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa, että hyvinvointilautakunta olisi rikkonut päätöksellään hallintolain 6 §:n hakijoiden yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua päättäessään avustuksista. Hyvinvointilautakunnan päätös on perustunut vuosiavustuksen myöntämisessä huomoon otettaviin perusteisiin. Lautakunta on ottanut huomioon muunmuassa ohjatun harrastustoiminnan, seurojen järjestämän kilpailu- ja tapahtumatoiminnan ja tilojen käyttämisen. Lautakunta on voinut harkintavaltansa puitteissa päättää painoarvot eri kokonaisuuksien väliltä. Valmistelussa ja päätöksenteossa on huomioitu mm. seuran yhteys kaupungin strategiseen toimintaan, Heinolan harrastemalliin, kilpailu- ja tapahtumatoimintoihin, toiminnan kehittymiseen ja seurojen kouluyhteistyöhön.  Vuoden 2022 talousarvion avustusmäärärahoissa on ollut avustuksiin korotus, joka on päätetty osoittaa salipulan takia haasteellisiin tilanteisiin joutuneille liikuntajärjestöille, mutta näiden määrien osalta lautakunta on voinut tehdä päätöksen poliittisen harkintavaltansa puitteissa.

 

Kaupungin näkemyksen mukaan lautakunta on toimivaltansa ja poliittisen päätöksenteon puitteissa voinut määrittää tietyt euromääräiset summat liikuntajärjestöille, koska ne ovat perustuneet  aiemmin hyväksyttäviin yleisiin perusteisiin. Hyvinvointilautakunnan päätös liikuntajärjestöjen avustussummien suhteen on ottanut huomioon ja noudattaa tasapuolisesti aiemmin lautakunnan hyväksymiä liikuntajärjestöjen avustusten myöntämisperusteita ja kohdellut hakijoita tasapuolisesti.

 

 Esityslistan liitteenä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, joka sisältää kunnallisvalituksen ja lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Tiedoksianto sähköposti  kaupunginhallitus