Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 230


 

 

Heinolan kaupungin tietosuojavastaavan varahenkilön nimeäminen

khall 19.12.2022 § 230  

460/07.00.00.00/2021  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. kumota kaupunginhallituksen päätöksen 26.4.2021 § 100 kohdan kaksi osalta koskien sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojavastaavan nimeämistä ja

2. nimetä tietosuojavastaavan varahenkilöksi tietohallintosuunnittelija Teija Ylösen 1.1.2023 alkaen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 6 luku 28 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetuksen rinnalle on säädetty kansallinen tieto-suojalaki, joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

 

Tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja varmistaa ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta, että oikeus yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Tietosuoja-asetus pyrkii siis vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava.

 

Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on julkistettava ja ne on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lain mukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen organisaation johdossa vastuussa oleville henkilöille.

 

 Kaupunginhallitus on 26.4.2021 § 100 nimennyt tietosuojavastaavaksi kaupunginlakimies Teppo Joentaustan ja sote-toimialan osalta tietoturvavastaavaksi asiantuntija Matti Seppälän.

 

 Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen, jolloin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Siirtymisestä seuraa se, että myös henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana hyvinvointialueiden palvelukseen. Uudistus kohdistuu siten myös Heinolassa tehtävään tietosuojatyöhön.

 

Tulevien henkilömuutosten vuoksi on syytä päivittää Heinolan kaupungin tietosuojavastaavien tilannetta. Kaupungilla on syytä olla useampi henkilö, joka on osaltaan huolehtimassa tietosuojan toteutumisesta. Tietosuojavastaavalla on siten syytä olla varahenkilö. Tietosuojavastaavan varahenkilön nimittämisellä pyritään suunnitelmallisesti ja hallitusti varautumaan varsinaisen tietosuojavastaavan äkillisiin poissaoloihin ja turvaamaan näistä poissaoloista sekä loma-ajoista johtuvat sijaistarpeet sekä varmistamaan, ettei kaupungin tietosuojan ohjaaminen ja ilmoitusten teko ole pelkästään yhden henkilön varassa. Tapahtuneiden ulkoisten muutosten ja yllä olevien perusteluiden perusteella kaupungin on syytä päivittää tietosuojavastaavien tilanne ja nimetä

 tietosuojavastaavan varahenkilön tehtävään tietohallintosuunnittelija Teija Ylönen.

 

Tiedoksianto sähköposti valittu

   kaupunginlakimies
  HR-tuki

  toimialajohtajat  

  toimialasihteerit, hallintoassistentti
kirjaamo

  viestintä