Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 35


 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2023

tarkltk 17.11.2022 § 35  

1049/00.01.02.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Asian 36 jälkeen tämä kokousasia avattiin uudelleen ja tarkastuslautakunta päätti pitää edellä mainittujen lisäksi kokouksen myös 9.2.2022 klo 8.30.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää pitää valmistelutekstissä esitetyt kokoukset vuonna 2023. Kokoukset alkavat klo 8.30 ellei toisin sovita.

 

Toimivalta Hallintosääntö § 118 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, p. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tarkastuslautakunnan kokousaikatauluksi vuodelle 2023 ehdotetaan  torstaita: 26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5., 8.6., 24.8., 28.9., 12.10., 9.11. ja 7.12.2023. Kokoukset alkavat klo 8.30, ellei muuta sovita.

 

 Hallintosäännön 118 §:n mukaan

 "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar­peel­li­sek­si tai enem­mis­tö toimielimen jäsenistä tekee pu­heen­joh­ta­jal­le esityksen ko­kouk­sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä var­ten. Tällöin pu­heen­joh­ta­ja määrää kokousajan ja -paikan.


Puheenjohtaja voi perustellusta syys­tä peruuttaa kokouksen."

 

Kokousaikataulujen yhteensovittaminen on tärkeää mm. taloutta koskevien päätösten aikatauluttamiseksi sekä resurssien varmistamiseksi (erit. pöytäkirjanpitäjät). Näin ollen kokousaikataulujen suunnittelussa on huomioitu kaikkien toimielinten kokousaikataulut

 

Tiedoksianto sähköposti   hallinnon tuki

   kirjaamo