Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 208 

 

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

 

Khall 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1. todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2. tyytyä tehtyihin päätöksiin.

 

Valmistelu Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajal­ta 27.10.-9.11.2022 on tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-työtilassa.

 

 Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toi­mi­eli­men jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy­­kir­jan­pi­­jäl­tä.

 

 Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset).

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm

 

Elinvoimalautakunta

26.10.2022

28.10.2022

Hyvinvointilautakunta

26.10.2022

29.10.2022

Lupa- ja valvontalautakunta

26.10.2022

29.10.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta

25.10.2022

29.10.2022

Tekninen lautakunta

27.10.2022

29.10.2022

 

 Lautakuntien pöytäkirjat ovat kaupungin nettisivuilla.

 

 Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien ym. pöy­­kir­jat:

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm

  

Päijät-Hämeen aluehallitus

25.10.2022

31.10.2022

27.10.2022

2.11.2022

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus

29.8.2022

27.10.2022

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

29.9.2022

7.11.2022

Lahden seudun MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman seuranta-ryhmä

4.11.2022

7.11.2022

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallitus

18.10.2022

1.11.2022

8.11.2022

8.11.2022

 

 

 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-työtilassa.

 

 Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus 24.10.2022 § 138 Kannanotto palkkaharmonisointiin
- Hollolan kunnanhallitus 7.11.2022 § 255 Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen jätehuoltoviranomaisena toimimisesta
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus 8.11.2022 § 150 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajakuntien välinen sopimus maksuosuuksien oikaisemisesta vuosilta 2017 ja 2019

 

 Asiakirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-työtilassa.