Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 204


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024

 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024

khall 14.11.2022 § 204  

1059/01.00.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024 pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2023-2024.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Annika Blom
puh. 044 769 3032, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Tiedoksianto sähköposti esihenkilöt

  henkilöstöpäällikkö

  viestintä

 

 

 

ytneuvo 28.10.2022 § 20

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Yt-neuvottelukunta keskustelee vuosien 2023-2024 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja ehdottaa kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaohje 

 

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Blom, Annika

 

Valmistelu Yhdenvertaisuuslain perusteella työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

 

 Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

 

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

 

Esityslistan liitteenä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023-2024

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto esihenkilöt