Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 177 

 

Lausunto Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmasta

khall 10.10.2022 § 177  

946/00.04.01/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus talousarviota koskien hyväksyttiin.

Heinolan kaupunginhallitus ehdottaa kuitenkin, että talousarvioaineistoihin  lisätään myös vertailutietoja suoritteista ja henkilöstöresursseista suhteessa edellisten vuosien tietoihin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää puoltaa liitteenä olevan Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Palvelun kehittämisen tavoitteet on hyvin kirjattu ja talousarvio on hyvin laadittu.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 13.9.2022 Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussunnitelman. Kuntien lausunnot talousarviehdotukseen on pyydetty 7.10.2022 mennessä.

 

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarviossa 2023 ja talousuunnitelmassa 2024-2026. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2023 eikä suunnitteluvuosille.

 

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintöhuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja -kulut.

 

Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueille ja hallinnnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella.

 

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennuste kuntien maksuosuuksiksi. Heinolan kaupungin maksuosuus v. 2023 on yhteensä 267 000 euroa ja se jakautuu terveydensuojeluun (143 t eur) ja eläinlääkintähuoltoon (124 t eur).

 

Yhteistoimintasopimuksen kohdan 7 mukaan ympristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio ja

-suunnitelmaesityksen.

 

Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvion kokouksessaan 19.10.2022 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2023 ja suunnitelmavuosina 2024-2026.

 

Tiedoksianto  virallinen ote Hollolan, Asikkalan, hartolan, Iitin, Kärkölän, Padasjoen
                     ja Sysmän kunta sekä Orimattilan kaupunki