Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 176 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Baranovitsin raitin nimen muuttamisesta ja laatan poistamisesta kaupungintalon seinästä

khall 10.10.2022 § 176  

396/00.02.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Valtuustoaloite pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. että Baranovitsin raitti -nimisen katuosuuden nimeksi palautetaan alkuperäinen Virtakatu ja

2. ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimatoimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

3. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 17 luku 152 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen,
puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

elvoltk 21.09.2022 § 54 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on valtuustoryhmien aloite.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää

1.  merkitä tiedoksi ja todeta riittäväksi valmistelutekstissä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen 21.3.2022 Baranovitsin raitin nimen muuttamiseksi ja laatan poistamiseksi kaupungintalon seinästä,
 
2. antaa selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen ja

3. esittää kaupunginhallitukselle, että Baranovitsin raitti -nimisen katuosuuden nimeksi palautetaan alkuperäinen Virtakatu.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

 

Valmistelija Kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan valtuustoryhmät ovat esittäneet yhteisen aloitteen, että Baranovitsin raitin nimellä kulkeva kadunnimi muutettaisiin pikaisesti paremmin nykyaikaa vastaavaksi ja Baranovits-laatta poistettaisiin kaupungintalon seinästä.

 Baranovitsin raitin nimen muuttamista on esitetty myös kuntalais­aloitteessa, ehdottaen uudeksi nimeksi A.F. Airon katua.

 

 Molempien aloitteiden pohjalta kaupungintalon päädyssä ollut Bara­novits-laatta on jo poistettu.

 

 Korvaavan katunimen valinnassa on monta näkökulmaa. Nykyinen Baranovitsin raitiksi nimetty alue on toiminnallisesti jalankulku- ja pyöräilyaluetta. Raitiksi nimetty alue sisältyy kuitenkin visuaalisesti ja kaupunkitilalliselta luonteeltaan perinteiseen Virtakadun katuakse­liin. Kadun alkuperäiseksi nimeksi muodostui Virtakatu (Ström Gatan) jo Heinolan residenssin ensimmäisessä virallisessa asemakaavassa v. 1785, ja myöhemmin katua jatkettiin nykyisiin ruutukaavan pohjoisiin kortteleihin.

 

 Baranovitsin raitin nimen muuttamisessa voidaan pitää päävalintana, että palautetaanko nimeksi Virtakatu vai kehitetäänkö uusi korvaava nimi. Uudeksi nimeksi ei ole tarkoituksenmukaista valita kuntalais­aloitteessa esitettyä A.F. Aironkatua, koska sen niminen katualue on asemakaavan mukaan voimassa lähialueella.  

 

 Maamme ruutukaavakeskustoissa on tavanomaista, että katunimet ovat yhtenäisiä perinteisillä katuakseleilla, vaikka niihin nykyään sisältyy toiminnallisina osuuksina sekä tavanomaista ajoneuvokatua että kävelykatualuetta. Esimerkkejä tästä nimistöperiaatteesta ovat mm. Lahden Rautatien­katu, Turun Yliopistonkatu sekä Tampereen Aleksis Kiven katu (Keskustorin reunalla), Kuninkaankatu (keskustan pääkävelykatu) ja Tuomiokirkonkatu.               Heinolassa Kirkkokadulla on edelleen perinteinen katunimensä koko katuakselilla, vaikka sekä torin että Maaherranpuiston kohdalla se on jalankulkualuetta. Koulukadullakin on sama nimi Maaherranpuiston puistoakselin molem­minpuolisilla osuuksillaan.

 

 Katualueen historian ja orientoitavuuden perusteella on siis luonte­vaa esittää Baranovitsin raitin nimen palauttamista alkuperäiseksi Virtakaduksi.

 

 Perinteisesti katujen ja muiden yleisten alueiden nimet määrätään asemakaavassa. Nykyisin kuitenkin yleisten alueiden nimiä voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä ilman asema­kaava­proses­sia (Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 §).

 

 Esityslistan liitteenä on valtuustoryhmien aloite.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti  valtuustoryhmät