Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 173


Muutettavat virat 29092022

 

 

Virkojen muuttaminen työsuhteiksi

khall 10.10.2022 § 173  

90/01.00.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että

1. liitteen mukaiset virat muutetaan työsuhteiksi ja

2. esihenkilö tekee työsopimuksen vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Toimivalta Hallintosääntö 6 luku § 30 

 

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Annika Blom

 puh. 044 769 3032, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta tulee luovuttavien organisaatioiden tarkastaa omalta osaltaan virkojen tarkoituksenmukaisuus ja muuttaa sellaiset virat työsuhteiksi, joissa ei käytetä julkista valtaa. Muutoksella ei ole vaikutusta työtehtäviin ja työsopimukset tehdään palvelussuhteen entisillä ehdoilla. Järjestelyn tarkoituksena on ainoastaan se, että hyvinvointialueelle ei tarvitse perustaa sellaisia virkoja, jotka tultaisiin muuttamaan työsuhteiksi.

 

 Tarkastelua on nyt siirtyvien virkojen osalta tehty ja muutettavien virkojen suuresta määrästä johtuen järjestettiin 29.9.2022 yhteiskuuleminen. Kuulemiseen oli kutsuttuna henkilöt, joita muutos koskee ja heidän esihenkilönsä sekä pääluottamusmiehet. Henkilöstö ei kuulemistilaisuudessa vastustanut muutosta. Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää työsuhteiksi muutettavista viroista.

 

 Hyvinvointialueelle siirtyvien yksittäisten virkojen osalta jatketaan työsuhteiksi muuttamisen tarkastelua ja yksittäistapauksissa muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli kuulemisen jälkeen työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen entisillä palvelussuhteen ehdoilla.

 

 Vapaaksi jääneet virat lakkautetaan myöhemmin valtuustossa.

 

Esityslistan liitteenä on luettelo viroista, jotka muutetaan 29.9.2022 kuulemisen perusteella työsuhteiksi vuoden loppuun mennessä.

 

Tiedoksianto virallinen ote asianosaiset