Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 152


HVA_henkilöstön_siirtosopimus

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus

khall 12.09.2022 § 152  

90/01.00.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Siirtosopimus pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimuksen.

  

Valmistelija  henkilöstöpäällikkö Annika Blom
puh. 044 769 3032, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  

 

Hyvinvointialue perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset virat niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöt luovuttavista organisaatioista siirtyvät automaattisesti ilman hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina. Viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Ennen virantoimitusvelvollisuuden muuttamista on viranhaltijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Ne viranhaltijat, jotka eivät tule käyttämään julkista valtaa, siirretään vastaavaan työsuhteiseen tehtävään muutoin entisin palvelusuhde-ehdoin ilman palvelussuhteen keskeytystä.

 

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.  

 

Siirtyvään henkilöstöön noudatetaan siirron jälkeen sopimuskauden loppuun saakka sitä virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu ennen siirtoa, elleivät valtakunnan sopijaosapuolet muuta sovi. Siirtyvien henkilöiden palkkaus säilyy myös siirrossa samana, mutta palkkarakenne voi myöhemmin muuttua hyvinvointialueella sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaiseksi.
 

Ennen siirtoa myönnetyt/vahvistetut 31.12.2022 yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset ovat voimassa hyvinvointialueella ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.  

 

Henkilöstön siirtosopimus on Heinolassa käsitelty yt-menettelyn mukaisesti Yt-neuvottelukunnassa 9.2.2022 ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt siirtosopimuksen 22.8.2022. Varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään Heinolassa 7.9.2022.

 

Esityslistan liitteenä on hyvinvointalueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus.

 

Tiedoksianto virallinen ote kirjaamo.hyvinvointialue@phhyky.fi

 sähköposti  henkilöstöjohtaja