Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 140


 

 

Vuoden 2022 talousarvion muutokset

khall 29.08.2022 § 140  

835/02.02.02/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset talousarviomuutoksia koskien hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa

Rahoitustuotot ja -kulut
Nettotuottoarviota vähennetään 3 700 000 euroa

Verotulot
Tuloarviota lisätään 2 500 000 euroa

Rahoitusosa

Antolainat
Määrärahaa lisätään 100 000 euroa

Talousarviomuutosten myötä vuoden 2022 tilinpäätösennuste on 1 187 300 euroa negatiivinen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 23 § 

 

Valmistelija talousjohtaja Sanna Kekkonen
puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

 

 Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 12 700 euroa ylijäämäinen. Muutospaineita on tunnistettu tuloslaskelmaosaan -1 200 000 euron osalta ja rahoitusosaan -100 000 euron osalta.

 

 

 Tuloslaskelmaosa

 

 Korot ja muu rahoitus

 

 Maailmanlaajuinen tilanne on vaikuttanut vahvasti sijoitusmarkkinoihin, joiden myötä kaupungin sijoitustuotot ovat kääntyneet negatiiviseksi (tilanne 30.6. noin -3,6 miljoonaa €) Talousarviossa sijoitustuottojen ja kulujen nettotuotoksi on arvioitu 3 700 000 €.

 

 Sijoitustuottojen ja menojen nettotuottojen vähennys -3 700 000€.

 

 Verotulot

 

Kuntaliitto on antanut verotulojen uusimman kehikon vuodelle 2022 elokuussa. Verotulot ovat toteutuneet vuoden aikana ennakoitua paremmin, mikä on näkynyt myös Heinolassa. Kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti ja yhteisöveron kuluvan vuodenkehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa.

 

Verotuloarvion nosto 2 500 000 €

(kunnallisvero 1 500 000 €, yhteisövero 1 000 000 €)

 

Rahoitusosa

 

Antolainat

Antolainojen lisäyksessä on varauduttu yhdistysten hanketoiminnan väliaikaiseen rahoitukseen perustuen siihen, että yhdistys on saanut rahoittajalta myönteisen päätöksen hankkeelleen. Talousarviossa varaus väliaikaseen rahotukseen on ollut 0,1 milj. euroa, joka on jo myönnetty (Vierumäen kyläyhdistys ry). Kaupunki on saanut uuden hakemuksen (Lords of Disc golf ry), jonka myötä määrärahaa on tarpeen nostaa 0,1 miljoonaa euroa.

 

Antolainojen lisäys 100 000 euroa.

 

Muutosten myötä vuoden 2022 tilinpäätösennuste on 1 187 300 euroa negatiivinen.

 

Jatkokäsittely valtuusto