Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 132 

 

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

 

Khall 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi myös Päijät-Hämeen aluehallituksen kokouksien 27.6.2022, 18.7.2022 ja 8.8.2022 pöytäkirjat.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

 

 1. todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja vi­ran­hal­ti­joi­den päätöksiin sekä

 

 2. tyytyä tehtyihin päätöksiin.

 

Valmistelu Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajal­ta 16.6.-10.8.2022 on esityslistan liitteenä.

 

 Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toi­mi­eli­men jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy­­kir­jan­pi­­jäl­tä.

 

 Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset).

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm

 

Hyvinvointilautakunta

15.6.2022

Lupa- ja valvontalautakunta

15.6.2022

Tekninen lautakunta

16.6.2022

Elinvoimalautakunta

21.6.2022

 

 Lautakuntien pöytäkirjat ovat kaupungin nettisivuilla.

 

 Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien ym. pöy­­kir­jat:

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm

  

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous

17.6.2022

21.6.2022

Salpakierto Oy:n  yhtiökokous

12.5.2022

23.6.2022

Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto

21.6.2022

23.6.2022

Päijät-Hämeen aluevaltuusto

13.6.2022

27.6.2022

27.6.2022

30.6.2022

Päijät-Hämeen aluehallitus

20.6.2022

30.6.2022

Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunta

24.5.2022

6.7.2022

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous

31.5.2022

8.8.2022

Heinolan vuokra-asunnot Oy:n hallitus

2.8.2022

9.8.2022

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus

20.6.2022

27.6.2022

9.8.2022

9.8.2022


Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-työtilassa.

 

 Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:
- Päijät-Hämeen aluevaltuusto 13.6.2022 § 37 Hyvinvointialueen strategian käsittelyn eteneminen
- Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 17.6.2022 § 19 Ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille
- Hollolan kunnanvaltuusto 20.6.2022 § 25 Ympäristöterveyslautakunnan vaali
Myrskylän kunnanhallitus 20.6.2022 § 91 Työterveyspalveluiden yhteishankintaan liittyminen ja työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynti
- Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto 21.6.2022 § 7 Arviointikertomus vuodelta 2021 ja § 8 Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Valtiovarainministeriön maksatuspäätös 21.6.2022 VN/2777/2021-VM-19 Digikannustinhankkeiden toteutukseen myönnetyn valtionavustuksen maksaminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.6.2022 H2037/2022 Valituslupahakemus, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.2.2022 22/0036/2 Korpinmaalla ja Vasikkasaaressa sijaitsevien kaupungin omistamien määräaikaisella vuokrasopimuksella vuokrattujen palstojen myynti
- Valtionvarainministeriön muutospäätös 8.7.2022 VN/32353/2021 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutokset vuodelle 2022
- Kärkölän kunnanhallitus 8.8.2022 § 138 Ensihoidon maksuosuuksien oikaiseminen vuosilta 2017 ja 2019
- Hollolan kunnanhallitus 8.8.2022 § 173 Ensihoidon maksuosuuksien oikaiseminen vuosilta 2017 ja 2019
- Hartolan kunnanhallitus 8.8.2022 § 152 PHHYKY:n ensihoidon maksuosuuksien oikaisu vuosilta 2017 ja 2019

 

 Asiakirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-työtilassa.