Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 129 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

khall 15.08.2022 § 129  

797/00.01.04.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja

2. kumoaa 16.6.2014 hyväksytyn Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjan.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja KuntaL 14 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.

 

 Sisäisen valvonnan tarkoituksena on hallituksen, muiden tilivelvollisten toimielinten, johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön erilaisten toimenpiteiden avulla hallita riskejä ja lisätä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä.

 

 Sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupunginjohdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.

 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

 

. kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,

. päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,

. lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että

. omaisuus ja resurssit turvataan.

 

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla

 

. tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liittyviä riskejä

. arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä

. määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

 

 Viimeisin päätös Heinolan kaupungissa on tehty kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 65 §, joten perusteasiakirjaa on tarpeen päivittää vastaamaan kaupungin tämän päivän organisaatiota ja toimintamalleja.

 

Sisäisen valvonnan perusteasiakirjan tarkoituksena on varmistaa ja edistää sisäisen valvonnan käytännön toteutusta Heinolan kaupunkikonsernissa sekä tiedottaa sisäisen valvonnan merkityksestä, velvoitteista ja vastuista koko henkilöstölle. Asiakirjassa määritetään sisäisen valvonnan vastuita sekä tehtäviä toimenpiteitä ja toimintaan liittyviä raportointivelvoitteita.

 

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Esityslistan liitteenä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
 

Jatkokäsittely valtuusto