Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 127 

 

Valtuustoaloite paremmasta kouluruoasta Heinolan kouluissa

khall 15.08.2022 § 127  

1493/00.02.00/2021  

 

 

 

 

Päätös Päätökseksi tuli äänestyksen jälkeen teknisen lautakunnan päätös asiaa koskien.

Keskustelun kuluessa varajäsen Gustafsson esitti jäsen Wafinin 
kannattamana, että päätösesitykseksi valtuustolle hyväksytään teknisen lautakunnan esitys.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava esitys,  on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan kokousjärjestelmä CloudMeetingin kautta niin, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösesitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Gustafssonin tekemää vastaesitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

4 Jaa-ääntä ja
5 Ei ääntä
0 Tyhjä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen (0 tyhjä) teknisen lautakunnan esityksen kaupungin hallituksen esitykseksi valtuustolle. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Kirsi Lehtimäki, Sanna Karppinen ja Venla Väli-Torala jättivät asiasta eriävän mielipiteensä. Eriävät mielipiteet pöytäkirjan liitteenä.

Hyvinvointilautakunnan asiasta tekemä päätös pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy hyvinvointitoimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen.

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 7 § ja 17 luku 152 

 

Valmistelija palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh. 044 797 6927 ja teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Hyvinvointitoimiala on kouluruoan tilaaja ja tekniikkatoimialan ruokapalvelut on tuottajaorganisaatio. Ruokapalvelut tuottaa kouluateriat tilausten mukaisesti.

 

 Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 15.6. päättänyt esittää osaltaan vastauksena valtuustoaloitteeseen, että Heinolan koululounaslistalla säilytetään kasvisruokapäivä kerran viikossa. Ruokapalvelut osallistavat oppilaat kasvisruokatarjoilun suunnitteluun ja kehittävät aktiivisesti oppilaille maistuvia kasvisruokia.

Tekninen lautakunta vastaavasti esittää koulujen kasvisruokapäivään kasvisruuan rinnalle myös jonkun muun ruokavaihtoehdon lisäämistä.

Esityslistan liitteenä valtuustoaloite Parempaa kouluruokaa Heinolan kouluissa.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

tekltk 28.04.2022 § 17 

 

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti

1. merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen valmistelutekstissä esitetyn selvityksen riittäväksi käsittelyksi ja

2. esittää lisäksi äänestyksen jälkeen koulujen kasvisruokapäivään kasvisruuan rinnalle myös jonkun muun ruokavaihtoehdon ja

3. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen ja lisäksi kohdassa 2 äänestetyn lisäyksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruuasta Heinolan kouluissa.

Kohdan 2 äänestyksen kulku:
Jäsen Ruuth esitti jäsen Jaakkolan ja Niemen kannattamana, että myös kasvisruokapäivänä olisi joku muu ruokavaihtoehto.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa, on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Vainio, Salonen, Lehmusvuori, Saittakari) ja 5 EI ääntä (Jaakkola, Pynnönen, Niemi, Ruuth, Kallio).

Puheenjohtaja totesi äänin 4 vastaan 5 jäsen Ruuthin ehdotuksen voittaneen.

Pöytäkirjan liitteenä on 13.12.2021 jätetty valtuustoaloite Parempaa kouluruokaa Heinolan kouluissa.

 

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen käsittelyn riittäväksi valmistelutekstissä esitetyllä selvityksellä

2. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta Heinolan kouluissa

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

 

Valmistelija palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh. 044 797 6927, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 13.12.2021 valtuustoaloitteen: Parempaa kouluruokaa Heinolassa.

 Valtuustoaloitteessa esitetään Heinolan kouluruuan tason nostamista vähintään muiden maakunnan kuntien tasolle.

 

Itä-Häme -lehdessä julkaistujen kouluruokalistojen perusteella ei voida vertailla kouluruokien tasoja eri kuntien kesken. Ruokalistoja vertailtaessa voi lehden lukijalle tulla käsitys, että Heinolan tarjonta on heikkotasoisempaa kuin muissa kunnissa.

 

Heinolan ruokapalvelun Itä-Häme -lehdessä julkaistu ruokalista on ollut suppea, eikä siinä ole ilmoitettu kasvisruokavaihtoehtoa, salaatin eri raaka-aineita, eikä iltapäiväkerholaisten välipalaa.

 

Heinolan kouluruoka noudattaa samaa linjaa kuin muissakin maakunnan kunnissa. Kaikissa kunnissa on tarjolla puurolounas ja tarjolla olevat ateriat ovat samankaltaisia. Heinolan kouluruoka on monipuolista ja ravitsevaa.

 

Jatkossa Heinolan ruokapalvelu julkaisee kouluruokalistassa myös kasvisruokavaihtoehdon ja avaa muut tarjottavat siten, että lukija saa kokonaiskuvan Heinolassa tarjottavasta kouluruoasta.

 

 Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.2.2022 ja päätti palauttaa sen valmisteluun. Käsitellessään valtuustoaloitetta lautakunta halusi lisää selvityksiä asioista, joita ei valtuustoaloitteeseen oltu kirjattu. Lisäselvitystä toivottiin mm. seuraavista asioista:

 

  1.   Kouluruokalistalta poistetaan kasvisruokapäivä, kasvisruoka tulee   olla vapaavalintaisena.
  2. Kasvisruokapäivän tilalle liharuoka.

 

 Lisäselvityksen aiheista käytiin sähköpostikeskustelu jäsen Ruuthin kanssa 1.3.2022.

 

Kouluruokailu on osa oppimista ja päivittäistä opetus-,ohjaus- ja kasvatustehtävää. Se linkittyy oppiaineissa käsiteltäviin terveysteemoihin, joissa yhtenä näkökulmana ovat kestävä kehitys ja terveellisyys. Esillä olevat malliannokset ohjaavat ja kuvaavat mallia hyvästä ja tasapainoisesta ateriasta.

 

Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Koululounas ylläpitää työvireyttä ja tukee oppilaan hyvinvointi sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Ruokailutilanteessa harjoitellaan  koostamaan ateria lautasmallin mukaisesti, hyviä ruokailutapoja ja sosiaalisia taitoja.

 

Terveellinen ruokavalio sisältää myös kasvisruokaa ja kasvisten käyttöä monipuolisesti. Lisäksi ruokavalinnoissa tulee huomioida kestävän kehityksen näkökulma.

 

 Kasvisruokapäivä kerran viikossa

 

Kasvisruokien lisääminen kouluruokailuun perustuu valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) suosituksiin mm. kouluruokasuositukseen sekä lukuisiin ympäristö- ja kestävänkehityksen ohjelmiin, joita Suomen hallituksessa on kirjattu tavoitteeksi.

 

Kasvisruokapäivä kerran viikossa on vakiintunut tapa kouluruokailussa Heinolassa sekä muissa kunnissa.

Kasvisruokaa on vapaavalintaisena päivittäin Lyseonmäellä sekä lukiolla. Kasvisruoan menekin lisäämiseksi tulee pohtia kasvisruoan tarjoilua ja vapaavalinnaisuuden ulottamista myös alakouluihin. Tällä tavoin kasvisruokaan voisi tutustua helpommin jo alakoulussa.

 

Kasvisruokapäivä Heinolassa

 

Heinolassa kasvisruokapäivä on pääosin hyväksytty lasten ja nuorten keskuudessa. Positiivinen suhtautuminen kouluruokaan niin kotona kuin kaveripiirissä edesauttaa kouluaterian arvostusta ja sen syömistä ja kokeilua uusienkin ruokalajien kohdalla.

 

Ruokapalvelut seuraavat aterioiden menekkiä. Jos menkki on heikkoa, tarjotaan tilalle uutta ruokalajia. Heinolassa tarjottavat kasviruokapäivän ateriat ovat pääruoan osalta mm. härkislasagne, kasvissosekeitto, ohrasuurimopuuro, kasvispihvit, kasvispyörykät. Uutena ruokalajina kokeilussa on kasvistäytteiset tortillat.

 

 

 

Kasvisruoan tilalle liharuoka

 

Kouluruokasuosituksessa kirjoitetaan "Punainen liha, makkara ja lihaleikkeleet eivät kuulu pävittäin tarjottaviin tuotteisiin Alakoululaisen viikkoannos on noin 350-400g viikossa, yläkoululaisen ja aikuistuneen nuoren on noin 400-500g viikossa. Nämä annokset koskevat myös kotona nautittuja aterioita"

 

Kouluaterialla punaista lihaa on tarjolla 2-3 kertaa viikossa. Kun tähän lasketaan kotona tarjottavat ateriat, punaisen lihan kokonaismäärä viikossa kasvaa helposti yli suositusten. Jotta voisimme vähentää punaisen lihan osuutta, tulee kouluruokaan lisätä broileriin lihaa, kalaa tai kasvisruokaa.

 

Kustannustasoon kasvisruokapäivän poistaminen ei vaikuta. Kasvisruokaa ei ole valittu kustannusäästöjen vuoksi.

 

Esityslistan liitteenä on 13.12.2021 jätetty valtuustoaloite Parempaa kouluruokaa Heinolan kouluissa. Lautakunnan Teams -työtilassa on

-          kouluruoan valmistus-, menekki - ja hävikkimäärät

-          oppilaiden ottamia kouluruoka-annoskuvia

-          viikon 11 kouluruoan malliannoskuvat.

 

Palvelupäällikkö Elsi Lääveri on kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.

 

Jatkokäsittely     kaupunginhallitus

tiedoksi : hyvinvointilautakunta

 

 

 

tekltk 24.02.2022 § 9 

 

 

 

Päätös Äänestyksen jälkeen tekninen lautakunta päättää, että kohta yhdeksän palautetaan valmisteluun.

Jäsen Ruuth esitti jäsen Niemen kannattamana, että kokousasia yhdeksän palautetaan valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa, on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat jäsen Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Jaakkola sekä varajäsen Lahtinen olivat poissa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Lehmusvuori, Saittakari, Salonen ja Vainio) ja 4 EI ääntä (Kallio, Niemi, Ruuth ja Pynnönen). Puheenjohtaja totesi äänin 4 vastaan 4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa lautakunnan hyväksyneen vastaesityksen.

Palvelupäällikkö Elsi Lääveri oli kokouksessa paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1.
merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen käsittelyn riittäväksi valmistelutekstissä esitetyllä selvityksellä

2. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta Heinolan kouluissa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §

 

Valmistelija palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh. 044 797 6927, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Aloitteen sisältö

 

13.12.2021 valtuustoaloite  "paremmasta kouluruuasta Heinolan kouluissa". Aloitteessa arvioidaan Heinolan kouluruokaa heikkotasoisemmaksi kuin muissa lähikunnissa. Aloitteen allekirjoittajat viittaavat Itä-Häme -lehdessä julkaistuihin kouluruokalistoihin.

Aloitteessa esitetään "Heinolan kouluruuan tason nostamista vähintään muiden maakunnan kuntien tasolle"

 

 

Vertailu muihin lähikuntiin

 

Eri kuntien  ruokalistoja vertailtaessa voi lukijalle tulla käsitys, että Heinolan tarjonta on heikkotasoisempaa kuin muissa kunnissa. Lehdessä julkaistujen kouluruokalistojen perusteella ei voida kuitenkaan vertailla kouluruokien tasoja eri kuntien kesken.

Heinolan ruokapalvelun Itä-Häme -lehdessä julkaistu ruokalista on ollut suppea, eikä siinä ole ilmoitettu kasvisruokavaihtoehtoa, salaatin eri raaka-aineita, eikä iltapäiväkerholaisten välipalaa. Jatkossa Heinolan ruokapalvelu julkaisee kouluruokalistassa myös kasvisruokavaihtoehdon ja avaa muut tarjottavat siten, että lukija saa kokonaiskuvan Heinolassa tarjottavasta kouluruoasta.

 

Heinolan kouluruoka noudattaa samaa linjaa kuin muutkin maakunnan kunnat. Kaikissa kunnissa on tarjolla puurolounas ja tarjolla olevat ateriat ovat samankaltaisia. Heinolan kouluruoka on monipuolista ja ravitsevaa.

 

 

Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet

 

Kouluilla on oppilasraadit, joiden kautta oppilaat voivat vaikuttaa kouluruokaan. Oppilaiden toiveita kuunnellaan ja niitä toteutetaan mielellään siten, että ravitsemusnäkökulma on vahvasti esillä. Kouluilla on toiveruokaviikot, jolloin tarjotaan oppilaiden toivomia ruokia. Näissäkin toiveissa ohrasuurimopuuro nousee usein yhdeksi toivotuimmaksi ateriaksi.

 

Perusteluja valintoihin kouluruuan suhteen

 

Kotimaisten raaka-aineiden käyttö on ruokapalveluille tärkeä laaduntekijä ja toiminnassamme on sitouduttu siihen. Liha, lihajalosteet, maito ja maitotaloustuotteet ovat 100% kotimaista. Käytössämme olevat perunat, juurekset, marjat, kananmunat ja tuoreleipä ovat myös kotimaisia. Viljatuotteet ovat pääosin kotimaisia.

 

Rasvaton maito sekä samoin ruisleipä ovat luomua. Päiväkotien aamupalapuurot valmistetaan kotimaisista luomuhiutaleista.

Ulkomaalaisia tuotteita käytetään vain silloin, kun kotimaista ei ole saatavilla.

 

Julkisia ruokapalveluja ohjaavat monet säädökset ja ohjeistukset. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisema opas 2021, "Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas" ilmentää hyvin sen, kuinka monet ohjeistukset vaikuttavat kouluruoankin valmistamiseen. Muita merkittäviä laatutekijöitä ovat aterioiden ravitsemuksellisuus. Siksi Heinolassa tarjottava koululounas täyttää Sydänmerkkiaterian laatukriteerit.

 

Ruoan menekkiin vaikuttavat monet tekijät. On tärkeintä, että tarjottavat ateriat maistuvat oppilaille. Ainoastaan syöty ruoka ravitsee, tiedostetaan hyvin. Erityisesti yläkoululaisten keskuudessa esiintyy koululounaan väliin jättämistä. Olemme kiinnittäneet huomiota ilmiöön jo useita vuosia ja asiaa on käsitelty eri asiantuntijoiden kesken. Työ jatkuu tämän ilmiön edessä.

 

Koululounas kattaa noin kolmanneksen oppilaan päivittäisestä energiatarpeesta. Kouluruokailulla on myös tehtävä ruokakasvattajana. Se tutustuttaa oppilaan uusin makuihin ja ohjaa nauttimaan täyspainoisen aterian. Koululounas on terveellistä, turvallista ja monipuolista. Lisäksi kouluruokailu kehittää vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta.

 

Kouluruokailun järjestämisen taloudelliset raamit

 

Heinolan ruokapalvelulle on talousarviossa  2022, päiväkoti- ja kouluruokailun elintarvikkeisiin on kohdennettu 454 000 €

Elintarvikkeisiin ja kuljetuksiin on hinnankorotuspaineita, mutta vielä tällä hetkellä ne eivät vaikuta merkittävällä tavalla kustannuksiin.

 

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 kirjannut vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen tehdyssä ohjeistuksessa seuraavaa: " Talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei toiminnan laajentamista merkitseviin toimenpiteisiin ryhdytä kesken talousarviovuotta, ellei talousarviossa ole nimenomaan varattu siihen määrärahaa."

 

Vuonna 2021 Heinolan koululounaan hinta, tuotantokeittiön valmistamana on 2,53 € / ateria. Elintarvikkeiden osuus tästä on 0,87€/ateria.

Kirkonkylän keittiöllä hinnaksi muodostui 2,93€/ ateria ja Vierumäellä 3,32€/ ateria

 

Aterian kokonaishinnassa on huomiotu kaikki tuotantoon liittyvät kulut: henkilöstö, elintarvikkeet, tila- ja laitevuokrat ja kuljetukset. Heinolan koululounaan hinta on keskitasoa, verrattaessa valtakunnalliseen koululounaan hintoihin.

 

 

Tästä syystä puurolounasta kouluruokailussa

 

Puurolounas on oppilaiden keskuudessa suosittu ruoka. Heinolassa tarjottava puuro on ohrasuurimo- tai kaurasuurimopuuroa. Puuro on valmistettu maitoon. Lisäksi aterialla on tarjolla tuoremarjakeittoa, kokolihaleikkelettä, luomuruisleipää ja näkkileipää, tuorevihannesta ja luomumaitoa. Oppilaat voivat annostella ruokaa oman mieltymyksen mukaisesti. Puurolounaan kaikki raaka-aineet ovat kotimaisia. Puurolounas on kasvisruokaa ja tukee näin osaltaan valtioneuvoston tavoitteita lisätä kasvispainotteisen ruoan osuutta.

 

 

Tulemme lisäämään oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa heille tarjottavaan ruokaan esimerkiksi kehittämällä uusia ruokia oppilaiden mielipiteitä kuunnellen. Otamme edelleen mielellään vastaan vinkkejä kouluruokailua kohtaan, jotta siitä tulisi mahdollisimman monelle oppilaalle maistuva, ravitseva ja virkistävä hetki osana koulupäivää.

 

Esityslistan liitteenä on 13.12.2021 jätetty valtuustoaloite Parempaa kouluruokaa Heinolan kouluissa

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti   aloitteen tekijä

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Pohjaesitys kj:n esitys täsmennettynä, muutosehdotus teknisen lautakunnan esitys valtuustolleJaa / Ei / Tyhjä