Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 11.08.2022/Pykälä 22


 

 

Sidonnaisuusilmoitusten käsittelyssä käytettävän järjestelmän muutos 1.10.2022 lähtien

tarkltk 11.08.2022 § 22  

819/00.03.01/2022  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Merkitään sidonnaisuusjärjestelmän muutos tiedoksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö § 63 ja § 64 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan vi­ran­hal­ti­joi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den on ilmoitettava julkisesti si­don­nai­suuk­sis­taan. Sään­nös­on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

 

Hallintolain § 64 sanotaan: Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoitusvelvolisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautaukunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautaukunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

 

Heinolan kaupunki siirtyy sidonnaisuusrekisteri.fi -järjestelmästä käyttämään sidonnaisuuksien julkaisussa WebLumu-järjestelmää. WebLumuun on jo aikaisemmin tallennettu tiedot luottamushenkilöistä ja heidän luottamustoimistaan. Saman järjestelmän lisäosan kautta julkaistaan jatkossa sidonnaisuusrekisteritiedot Heinolan kaupungin verkkosivuille.