Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 119 

 

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön

khall 20.06.2022 § 119  

677/03.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjetämistä koskevaan lain säädäntöön.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230 ja työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen, puh. 044 769 4250,

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö ja kaupungin lausunto.

 

Tiedoksianto lausuntopalvelu

 

 

 

elvoltk 08.06.2022 § 33 

 

 

 

Päätös Elinvoimalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Heinolan kaupunki antaa asiasta työ- ja elinkeinoministeriölle pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon, johon on lisätty kokouksessa esiin tulleet kommentit.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari Liisa

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjetämistä koskevaan lain säädäntöön.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230 etunimi.sukunimi@heinola.fi

 Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen, puh. 044 769 4250,

 tero.auvinen@heinola.fi

 

Valmistelu Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsää-dännöksi. Lausunto annetaan Lausuntopalvelu.fi -palvelussa viimeistään 27.6.2022 klo 9.00 mennessä.

 

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä. Ko. laissa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista kumottaisiin.
 

 Myös Kuntaliitto on laatinut asiasta lausunnon ja käsitellyt sitä hallituksessaan 19.5.2022. Kyseistä Kuntaliiton lausuntoa on hyödynnetty tässä ehdotettavan lausuntoehdotuksen valmistelussa.  Tässä lausuntoehdotuksessa on keskitytty asioihin, jotka linjaavat  työvoima- ja yrityspalveluiden operatiivista järjestämistä.       

 

 Heinolan kaupungin hallintosäännön mukaan (23 §) kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan sen lisäksi, mitä muualla on säädetty antaa kaupungin puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevasta asiasta muuta johdu.

 

 Esityslistan liitteenä on Työ- ja elinkeinoministeriön lautuntopyyntö sekä Heinolan kaupungin lausunto asiasta.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus