Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 118 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 15.11.2021 - Neuvottelut sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen järjestämisestä Salpauksen Heinolan kampuksella

khall 20.06.2022 § 118  

1397/00.02.00/2021  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hvväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy elinvoima- ja hyvinvointitoimialan valmisteleman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 7 § ja 17 luku 152 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230 ja hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 0500 717 310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite  ja esite uudenlaisesta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta, joka mahdollistaa tutustumisen ikääntyvien ja vammaisten henkilöiden hoiva- ja hoitotyöhön.

 

Jatkkäsittely valtuusto

 

 

 

elvoltk 08.06.2022 § 32 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustaja Heino poistui asian käsittelyn aikana klo 18.01.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää antaa selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi vastauksena valtuutettu Riikosen sekä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän  15.11.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen

 

Toimivalta Hallintosääntö 2. luku 7 § 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari puh. 044 797 6230

 Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja puh. 0500 717 310

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä (1. allekirj. Pirjo Riikonen) jätti 15.11.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki käynnistää neuvottelut sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-koulutuksen jatkamiseksi Heinolassa turvaamaan kasvavan palvelutarpeen edellyttämä työvoima. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että hoiva-avustajien työvoimapoliittista koulutusta aloitetaan Heinolassa säännöllisesti ja uudenlaisia koulutusmuotoja etsitään henkilöstön osaamisen varmistamiseksi.

 

Jatkotoimina valtuustoaloitteeseen Heinolan kaupunki aloitti 18.1.2022 koulutuskeskus Salpauksen kanssa keskustelun, mitä sosiaali- ja terveysalan koulutusta Salpaus voi Heinolassa järjestää, jotta sote-alan työvoiman saantia voidaan Heinolassa jatkossa turvata. Heinolan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut selvittivät yhdessä Salpauksen kanssa, kuinka paljon ja minkälaisia osaajia Heinolan sote-alan toimijat tarvitsevat ja minkälaisia sote-alan osaajia TE-toimiston asiakaskunnassa työnhakijoina mahdollisesti on.

 

Selvitystyön tueksi järjestettiin 16.3.2022 yhteistyökokous, johon osallistui Salpauksen ja Heinolan kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalveluiden osallistujien lisäksi sote-alan työnantajia ja TE-toimiston henkilöitä.  

 

Yhteistyökokouksessa todettiin, että sote-alan osaajien tarve on jatkuva, sote-alalle hakeutuvia työkykyisiä osaajia ei ole työttöminä työnhakijoina ja osaajien tarpeen kokonaismäärän kehitystä on haastava arvioida, mm. koska sekä alanvaihdon että eläköitymisten vuoksi sote-alalta poistuu jatkuvasti osaajia.

Koulutustarpeesta todettiin, että erilaisiin avustaviin tehtäviin mm. ikääntyvien ja vammaisten hoiva- ja hoitotyössä on jatkuvaa henkilöstötarvetta ja ns. matalan kynnyksen sote-koulutuksen avulla kannattaisi lähteä kokeilemaan, saadaanko alalle uusia tulijoita ja alan vaihtajia tutustumaan sote-alalla työskentelyyn ja opiskeluun. Lisäksi toivottiin, että koulutus antaa valmiuksia hakeutua hoiva-avustajakoulutukseen ja siitä edelleen alan jatko-opintoihin.

 

Ottamalla huomioon sote-alan yritysten, TE-toimiston ja Heinolan kaupungin työllisyyspalveluiden näkemyksiä ja tarpeita koulutukselle, Salpaus rakensi sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, joka on tarkoitettu hoiva-alasta kiinnostuneille, työttömille työnhakijoille, alan vaihtajille ja omaishoitajille. Koulutuskeskus Salpaus toteuttaa ko. koulutuksen Heinolan kampuksella 12.9-2.12.2022, jos koulutukseen saadaan vähintään 20 osallistujaa. Koulutuksessa toimii Salpauksen yhteistyökumppaneina koulutuksen suunnitteluun osallistuneita, Heinolassa toimivia sote-alan yrityksiä.

 

Sekä koulutuskeskus Salpaus, TE-toimisto että Heinolan kaupungin työllisyyspalvelut tiedottavat ja markkinoivat koulutusta viestintäkanaviensa ja asiakastapaamisten ja -tilaisuuksien avulla.   

 

Järjestettävä koulutus on osa toimenpiteiden kokonaisuutta, jota tarvitaan sote-alan osaavan työvoiman turvaamiseksi Heinolassa. Asiaan vaikuttavat myös asumisen ratkaisut, työmatkaliikkumisen järjestelyt ja sote-alan toimijoiden työnantajakuva, kuinka houkuttelevaksi työpaikat ja ala koetaan.       

 

 Esityslistan liitteenä

-          sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän 15.11.2021 jättämä valtuustoaloite

-          Esite uudenlaisesta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta, joka mahdollistaa tutustumisen ikääntyvien ja vammaisten henkilöiden hoiva- ja hoitotyöhön

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus