Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 115


Ta-laadintaohje2023 kh20062022

 

 

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen päivittäminen

khall 20.06.2022 § 115  

688/02.02.00/2022  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn laadintaohjeen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 22 § ja 51 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  

 Talousarvion laadintaohjetta on päivitetty uuden palkkaratkaisun johdosta. Esityslistan liitteenä päivitetty talousarvion laadintaohje vuosille 2023-2026.

 

Tiedoksianto sähköposti toimiala- ja palvelualuejohtajat

 

 

 

khall 06.06.2022 § 103 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja

2, antaa ne toimialoille ja lautakunnille noudatettavaksi.

 

 Tavoitteena valmistelussa tulee olla nettomenojen kasvun

 hillitseminen suunnitelmakauden aikana.

 

Toimivalta Heinolan kapungin hallintosääntö 22 § ja 51 §  

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä säädetään kunnan talousarviosta.

 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

 seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon

 kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion

 hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

 taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

 (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman

 ensimmäinen vuosi.

 

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

 Vuosien 2023-2026 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina

toimii valtuuston 16.5.2022 hyväksymä päivitetty strategia, soveltuvin osin aiemmin laaditut strategiaohjelmat, toimintaympäristön muutokset ja palvelutarpeiden kehitysarviot sekä arviot tulorahoituksen ja               kustannustason kehityksestä vuoden 2023 alusta toteutuvan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Huomioon tulee ottaa myös muut strategiaa tukevat asiakirjat kuten esim. digitiekartta.

 

Kunnat ja kuntayhtymät valmistautuvat ensi vuonna toteutuvaan sote-uudistuksen voimaantuloon poikkeuksellisissa oloissa. Keväällä 2020 alkanut koronaepidemia vaikuttaa edelleen kuntien talouteen ja toimintaan monin tavoin. Lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja globaalien jännitteiden lisääntyminen luovat kustannuspaineita ja heikentävät talousnäkymiä sekä kasvattavat niihin liittyvää epävarmuutta. Tässä tilanteessa talousarvion laadinta on erityisen haastavaa ja sisältää varsin paljon epävarmuustekijöitä, mikä on hyvä huomioida. 

 

 Tavoitteena suunnitelmakauden osalta on talouden

 tasapainotilanteen edistäminen ja nettomenojen kasvun

 hillitseminen.

 

Toimialojen tulee valmistella talousarvioesityksensä (käyttötalous) siten, että valtuustoon nähden sitova taso on toimialan toimintakate. Investointien osalta suunnitelmat tulee arvioida vuoteen 2032 asti.

 

Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen alussa.

 

Esityslistan liitteenä talousarvion laadintaohjeet vuosille 2023-2026.

 

Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat