Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 341 

 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 6.10.2021 § 65 Vastaus oikaisuvaatimukseen elinvoimalautakunta 23.6.2021 § 51

khall 20.12.2021 § 341  

830/00.01.01.01/2021  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtyä Elinvoimalautakunnan antamaan lausuntoon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 6.10.2021 § 65.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle on jätetty elinvoimalautakunnan päätöksestä kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on sen johdosta toimittanut Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on varannut myös Heinolan kaupunginhallitukselle mahdollisuuden antaa asiasta oma lausuntonsa. Heinolan kaupungin elinvoimalautakunta on käsitellyt asian 15.12.2021 § 88. Valmistelun osalta elinvoimalautakunnan esityslistalla 15.12.2021 § 88 on ollut seuraavaa:

Heinolan elinvoimalautakunta päätti 23.6.2021 hyväksyä ohjeistuksen rakennuspaikoiksi tarkoitettujen kiinteistöjen tai määräalojen myynnin ja varaamisen suhteen. Matti Seppä teki tästä oikaisuvaatimuksen, jonka elinvoimalautakunta käsitteli 6.10.2021 ja hylkäisi kyseisen oikaisuvaatimuksen. Kyseisestä päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan ensisijaisesti palauttamaan elinvoimalautakunnan päätös takaisin Heinolan kaupungille puutteellisen oikaisuvaatimusohjeistuksen vuoksi sekä toissijaisesti päätöksen kumoamista, koska valittajan näkemyksen mukaan päätös on syntynyt kuntalain ja hallintolain vastaisesti. Lisäksi valittaja vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kunnallisvalituksen johdosta toimittanut Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien ja pyytänyt elinvoimalautakuntaa antamaan lausunnon.

 

Heinolan kaupunki katsoo, ettei elinvoimalautakunnan päätöstä 6.10.2021 § 65 ole kumottava. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan elinvoimalautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vaikkakin päätöksessä on virheellinen oikaisuvaatimusohjeistus. Kyseisessä tapauksessa ohjeistuksessa ollut virhe ei kuitenkaan aiheuttanut valittajalle oikeudenmenetystä, koska hän ei ole menetellyt virheellisen valitusosoituksen mukaisesti, vaan osannut kohdistaa valituksen oikealle valitusviranomaiselle ohjeistuksesta huolimatta.

 

Valittaja on katsonut myös, että asian valmistelu on ollut puutteellista. Valituksissa on väitetty erityisesti, että ennen päätöksentekoa ei ole selvitetty kaikkia oikaisuvaatimukseen liittyviä seikkoja lautakunnalle. Päätöksen valmistelussa ja esittelyssä on noudatettu kuntalain ja hallintolain säädöksiä ja oikaisuvaatimus on asiamukaisesti esitelty elinvoimalautakunnalle. Lautakunnalle ei ole jätetty asian kannalta merkittävää tietoa antamatta tai jätetty riittävästi selvittämättä päätöksen taustoja ja seurauksia. Lautakunnan jäsenet ovat voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä valmistelusta. Siten voidaan katsoa, että asiaa on selvitetty riittävästi, oikaisuvaatimus ja sen perusteet ja väitteet oikaisuvaatimuspäätöksen käsittelyn puutteellisuuden tai viranomaisen selvittämisvelvollisuuden lainvastaisuudesta ovat paikkansa pitämättömiä.

 

Kaupunki kiistää myös muut valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa. Elinvoimalautakunta on voinut määrittää toimivaltansa puitteissa yleiset periaatteet kiinteistöjen tai määräalojen myynnin ja varaamisen suhteen ja elinvoimalautakunnan hyväksymät ohjeet noudattavat kuntalain säädöksiä ja ohjeessa on käytetty hyvää yleiskieltä. Lisäksi oikeudenkäyntikulujen osalta Heinolan kaupungin näkemys on, ettei valittajan oikeudenkäyntikuluja tulisi tuomita Heinolan maksettavaksi.

 

 Esityslistan liitteenä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, jonka liitteenä valitus elinvoimalautakunnan päätöksestä 6.10.2021 § 65.

 

Tiedoksianto virallinen ote Hämeenlinnan hallinto-oikeus