Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 336


Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 1.1.2022

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialan organisaatiomuutos 1.1.2022 lukien

khall 20.12.2021 § 336  

1469/00.01.01.00/2021  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. kumota 26.10.2020 § 206 ja 8.11.2021 § 285 päättämänsä Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualue- ja toimintayksikköjaon ja

2.  Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualue- ja toimintayksikköjaon 1.1.2022 lukien seuraavaksi:

Sosiaalipalveluiden palvelualue

Toimintayksiköt:
. Ikääntyneiden asiakasohjaus Terveystupa
. Työikäisten ja vammaispalveluiden asiakasohjaus
. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu
. Asumispalvelut
. Kotihoidon palvelut
. Tukipalvelut

Terveyspalveluiden palvelualue

Toimintayksiköt:
. Perusterveydenhuollon lääketieteelliset palvelut
. Perusterveydenhuollon hoitotyön palvelut
. Suun terveydenhuollon palvelut
. Terveysneuvontapalvelut

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino
puh. 044 797 8543, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä ehdotus sosiaali- ja terveystoimialan organisaatioksi 1.1.2022 lukien.

 

Tiedoksianto sähköposti HR-tuki

  johtava ylilääkäri

  sosiaalipalvelujohtaja

  sosiaali- ja terveystoimialan palvelupäälliköt

  kirjaamo

  viestintä

 

 

 

soteltk 14.12.2021 § 89 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Timonen

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus muuttaa 26.10.2020 § 206 ja 8.11.2021 § 285 päättämänsä Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualue- ja toimintayksikköjaon 1.1.2022 lukien seuraavaksi:

Sosiaalipalveluiden palvelualue

Toimintayksiköt:
. Ikääntyneiden asiakasohjaus Terveystupa
. Työikäisten ja vammaispalveluiden asiakasohjaus
. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu
. Asumispalvelut
. Kotihoidon palvelut
. Tukipalvelut

Terveyspalveluiden palvelualue

Toimintayksiköt:
. Perusterveydenhuollon lääketieteelliset palvelut
. Perusterveydenhuollon hoitotyön palvelut
. Suun terveydenhuollon palvelut
. Terveysneuvontapalvelut

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 23.4 §  

 

Valmistelija sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino, puh. 044 797 8543, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Sosiaalipalvelut -palvelualueen Asiakasohjauspalvelut -yksikkö on toiminnallisesti jaettu neljään eri tiimiin: työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, erityisryhmien työ- ja päivätoiminta Rytmi sekä ikääntyneiden sosiaalipalvelut. Yksikön esihenkilönä on toiminut palvelupäällikkö, jonka lisäksi yksikössä on työskennellyt ammatillisena esihenkilönä kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää sekä palveluesimies erityisryhmien työ- ja päivätoiminta Rytmissä.

 

 Yksikön johtamisjärjestelmää on tilapäisesti muutettu 17.5.2021 lukien välttämättömien esihenkilöjärjestelyjen takia niin, että yksikkö on jaettu vammaispalveluiden kokonaisuuteen ml. Rytmi, josta vastaa vs. palvelupäällikkö (vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä) sekä työikäisten ja ikääntyneiden sosiaalipalveluihin, joista vastaa vs. palvelupäällikkö (aikuisten sosiaalipalveluiden johtava sosiaalityöntekijä).

 

 Asiakasohjauspalvelut -yksikkö on todella laaja toiminnallinen kokonaisuus ja käytännön arki on osoittanut, että toimintayksikön rakennetta on tarve muuttaa. Tilanteen tekee akuutiksi se, että henkilöstöresursseissa on tapahtumassa muutoksia, jotka edellyttävät nopeita ratkaisuja sosiaalipalveluiden toimintayksikköjaossa Asiakasohjauspalvelut -yksikön osalta.

 

 Asiakasohjauspalvelut -yksikkö on tarkoituksenmukaista jakaa kahteen erilliseen toimintayksikköön eli 1. Ikääntyneiden asiakasohjaus Terveystupa ja 2. Työikäisten ja vammaispalveluiden asiakasohjaus. Muutos edellyttää, että molemmissa yksiköissä toimii palvelupäällikkö. Nykyisen Asiakasohjauspalvelut -yksikön vakituinen palvelupäällikkö vastaa edelleen Ikääntyneiden asiakasohjaus Terveystuvasta. Työikäisten ja vammaispalvelun asiakasohjauksen palvelupäälliköltä edellytetään jatkossa sosiaalityöntekijän kelpoisuutta, toisin sanoen vammaispalveluiden johtavan sosiaalityöntekijän virka muutetaan palvelupäällikön viraksi.

 

 Asiakasohjauspalvelut -yksikön henkilöstölle kerrotaan mahdollisesta tulevasta muutoksesta sähköpostilla 9.12.2021 ja heillä on halutessaan mahdollisuus ilmaista kirjallisesti sähköpostilla näkemyksiään asiassa 16.12.2021 mennessä.

 

 Esityslistan liitteenä ehdotus sosiaali- ja terveystoimialan organisaatiosta 1.1.2022.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti  HR-tuki

   johtava ylilääkäri

   sosiaalipalvelujohtaja

   sosiaali- ja terveystoimialan palvelupäälliköt