Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 335


Kartta Siltakatu 45

 

 

Liiketontin 111-3-7-7, Siltakatu 45 hinnoittelu

khall 20.12.2021 § 335  

1423/10.00.02/2021  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Kartta pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että

1. tontin 111-3-7-7, Siltakatu 45 hinnaksi 59 500 €,

2. tontti luovutetaan vuokraamalla ja sen vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja

3. vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
 

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Marko Siitari

 puh. 044 769 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Siltakatu 45 sijaitsevalta huoltoasematontilta on purettu polttoaineen jakeluun käytettävä mittarikenttä. Vuokrasopimus ST1:n kanssa on päättynyt 30.6.2021 ja sopimuksen 12 §:n mukaan alivuokralaisen käytössä oleva huoltoasemarakennus on saanut jäädä tontille. Rakennuksessa on toiminut yrittäjänä Huoltamo M. Ahonen Ky, joka jatkaa edelleen rakennuksessa kahvila- ja huoltamoyrittäjänä.

 

Tontti sijaitsee alueella, jolla on 3.6.1988 vahvistettu ja 10.6.1988 voimaan tullut asemakaava (111-Ak 414). Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on huoltamorakennusten korttelialue (LH-1), jolle saa rakentaa moottoriajoneuvojen polttoaineen myyntiä ja huoltoa palvelevia tiloja ja laitteita. Tontin koko on 2 993 m² ja sillä on rakennusoikeutta 700 kem².

 

Tontin ensimmäisessä vuonna 1988 laaditussa vuokrasopimuksessa vuokra perustui kiinteään vuokranosaan sekä lisäksi polttoaineen myyntiin perustuvaan lisäosaan. Vuokrasopimus uusittiin alkavaksi 1.1.2007 ja vuokranmaksuehtoa muutettiin siten, että vuokra ei ollut enää sidoksissa myyntiin, vaan allekirjoitushetken perusvuokraksi päätettiin kolmen viime vuoden vuokran keskiarvo ja se sidottiin elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus päättyi 31.12.2020 ja sen jälkeen laadittiin uusi lyhytaikainen vuokrasopimus päättymään 30.6.2021.

 

Vuokrauspäätöksen vanha ehto, jossa vuokra oli sidottuna polttoainejakeluun, johti siihen että tontin vuokrasta johdettu myyntihinta on noussut kohtuuttoman korkeaksi. Tästä syystä tontti on uudelleen hinnoiteltava, jotta myös vuokra asettuu vastaamaan nykyistä hintatasoa. Polttoainejakelutoiminnan loputtua tontin vuokra jäisi maksettavaksi yksin huoltamoyrittäjälle.

 

Tontin hinnoittelupäätöstä varten teetettiin arviolausunto, jossa määriteltiin tontin nykyinen markkina-arvo. Koska tontilla voimassa olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on suppea (huoltamorakennusten korttelialue) ja tontilla oleva rakennusoikeus on melko pieni (700 kem²) se rajoittaa osaltaan kysyntää ja laskee hintaa.

 

Tontin hintaa arvioitaessa käytettiin rakennusoikeuteen perustuvaa hinnoittelua ja sen suuruudeksi ehdotetaan 85 €/kem², joten tontin hinnaksi muodostuu 700 kem²:n rakennusoikeuden mukaan 59 500 €.

 

Tonttia ei myydä nykyisen käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden mukaisena, vaan se luovutetaan vuokraamalla ja sen vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. 

 

Esityslistan liitteenä kartta.

 

Tiedoksianto sähköposti  elinvoimajohtaja

   paikkatietoinsinööri

   maankäyttöinsinööri

   kiinteistösihteeri

   talousjohtaja