Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/170

KUULUTUS MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN YHTEISLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Ympäristönsuojelulaki 44 § ja maa-aineslaki 13 §

 

Hakija

Maanrakennus Pertti Kärnä Oy, Jääkärintie 3, 19650 Joutsa

 

Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee

Heinolan kaupungin Lusin kylän tila Kivelä 111-407-1-161.

 

Hakemuksen sisältö

Maanrakennus Pertti Kärnä Oy on jättänyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen koskien maa-ainestenottoa, louhintaa ja murskausta sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa ja loppusijoitusta.

 

Lupaa haetaan maa-ainestenottamiselle ja alueelta otettavan kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle 10 vuodeksi. Haettu ottamisalueen pinta-ala on 5,6 ha ja maa-aineksen kokonaisottomäärä on 750 000 k-m3. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 75 000 k-m3. Maa-ainesten enimmäisottamissyvyys on hakemuksen mukaan +98,00 - +100,00 (N2000).

 

Lisäksi kiinteistölle on tarkoitus vastaanottaa ja loppusijoittaa ylijäämämaita 2000 m3 vuodessa varastokenttien rakenteisiin.

 

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

 

Maanrakennus Pertti Kärnä Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

Kuuleminen

Hakemuksen johdosta on naapureilla, niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.

 

Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä 12.11.2021 klo 15.00 mennessä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupunki/Lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai kirjaamo@heinola.fi.

 

Nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 18100 Heinola (Kaupungintalon 1. krs).

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.

 

Heinolassa 12.10.2021

Heinolan kaupunki

Lupa- ja valvontalautakunta

Julkaistu: 12.10.2021 14.07


Lisätietoja Heinolan kaupunki