Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/120

 Ilmoitus 

 asiatunnus 553/11.01.02/2021

 30.06.2021

 

 

Päätös Sinitaipaleen rakennusvaiheen 2 melusta ja tärinästä 17.12.2021 asti alueella Hakatien länsipäästä luoteeseen ja pohjoiseen

 

Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt 30.6.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain (YSL) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta.

 

Ilmoittaja Destia Oy, Paroistentie 3, 13100 Hämeenlinna, Y-tunnus 2163016-3;

Yhteyshenkilö: työmaapäällikkö Jarkko Kettunen. p. 040 358 7179,

 jarkko.kettunen@destia.fi

 

Toiminta, jota päätös koskee

Päätös koskee Destia Oy:n ilmoittamaa Sinitaipaleen 2. vaiheen katu- ja kunnallisteknisten rakenteiden rakentamista, johon liittyy myös kallion louhintaa, 17.12.2021 asti alueella, joka sijaitsee länteen ja pohjoiseen osoitteista Hakatie 21, Ruukintie 41 ja Muurjoentie 31 ja Perosenpohjan etelärannan eteläpuolella eli myös uusien rakennettavien katujen Perosenranta ja Ruukinranta alueella.             

Päätöksen nähtävillä pito

Päätösasiakirja valitusosoituksineen ovat nähtävillä 1.7.-9.8.2021 Heinolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (www.heinola.fi) ja virka-aikana Heinolan kaupungintalolla rakennusvalvonnan toimistosihteerin huoneessa (Rauhankatu 3, 18100 Heinola, 1. kerros). Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, p. 050 565 1397, kai.virtanen@heinola.fi / ymparisto@heinola.fi. Itse toiminnasta antaa lisätietoja Jarkko Kettunen (ks. yhteystiedot yllä).

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (Korsholmanpuistikko 43 / PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi). Valitusoikeus päätöksestä on asianosaisilla, rekisteröidyllä yhdistyksellä, säätiöllä ja kunnalla, jonka toimialaa ja toiminta-aluetta kyseiset ympäristövaikutukset koskevat sekä yleistä etua valvovalla viranomaisella (YSL 191 §).

 

Tämä kuulutus on julkaistu 1.7.2021 Heinolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisusta. Valitusaika on siis 9.8.2021 asti. (YSL 190.1 §; HOL 13 §; HL 62 a §).

 

Heinolan kaupunki, luvat ja valvonta, ympäristönsuojelu

 

  

 

______________________________________________________________________________________

 

Heinolan kaupunki

Rauhankatu 3, 18100 Heinola

Puh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi

Y-tunnus 1068892-9

www.heinola.fi

 

Julkaistu: 30.06.2021 18.30Lisätietoja Heinolan kaupunki