Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/150

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen muutoshakemuksesta

Hakija
Heinolan kaupunki/ kuntatekniikka, Rauhankatu 3, 18100 Heinola
 
Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee
Kiinteistö 111-401-21-23, os. Pikijärventie 167, 18120 Heinola
 
Hakemusten sisältö
Heinolan kaupungin kuntatekniikan palvelualueella on Heinolan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa varastointi-, haketus- ja kompostointikentän toiminnalle os. Pikijärventie 167, 18120 Heinola. Toiminnanharjoittaja on jättänyt muutoslupahakemuksen koskien asfaltti- ja betonijätteen välivarastointia, seulontaa ja murskausta alueella.
 
Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.
 
Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on naapureilla, niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.
 
Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä 25.10.2019 klo 15 mennessä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi
 
Nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 1800 Heinola (Kaupungintalon 1. krs)
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.
 
Heinolassa 25.9.2019
Heinolan kaupunki
Lupa- ja valvontalautakunta

Lähettäjä: Lupa- ja valvontalautakunta
Julkaistu: 25.09.2019 16.16