Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/30

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta: Vapo Oy, Laviassuon puuterminaalin rakentaminen


KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA HAKEMUKSESTA
Ympäristönsuojelulaki 44 §
 
Hakija
Vapo Oy
 
Kiinteistöt, joille toiminta sijoittuu
Pitkälavea IV 111-404-3-78
Pitkälavea V 111-404-8-19
 
Hakemuksen sisältö
Vapo Oy on jättänyt ympäristölupahakemuksen, joka koskee uuden puuterminaalin rakentamista Laviassuon turvetuotantoalueen tuotannosta poistuneelle alueelle. Alue sijoittuu Kymijoen vesistöalueelle, Myllyojan valuma-alueelle.
 
Kentän rakentamiseen käytetään materiaalina voimalaitostuhkaa. Käytettävän tuhkan kerrospaksuus ja laatu poikkeavat niistä vaatimuksista, jotka on asetettu kenttärakenteissa käytettäville materiaaleille Valtioneuvoston asetuksessa (843/2017) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Lisäksi lupahakemuksessa on kuvattu puuterminaalin tuleva toiminta.
 
Vapo Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.
 
Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on naapureilla ja niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.
 
Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 14.11.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupunki / lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi
 
Nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 18100 Heinola (Kaupungintalon 1. krs)

Julkaistu: 12.10.2018 16.30