Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/60

       1 / 2

 

    

 

 

 

Elenia Lämpö Oy:n jatkotoimenpidesuunnitelma, joka koskee öljyvahingon jälkeisiä toimia ojalla kiinteistöltä 111-406-3-746 Haukkallio luoteeseen Haukilammelle ja edelleen Sukuranlahdelle asti Heinolassa

Elenia Lämpö Oy on toimittanut Heinolan kaupungin ympäristönsuojelulle jatkotoimenpidesuunnitelman ja siihen liittyvän riskinarvion [1], jotka liittyvät öljyvahingon jälkeisiin toimiin ojalla kiinteistöltä 111-406-3-746 Haukkallio (osoitteessa Työmiehentie 23, Heinola) luoteeseen Haukilammelle ja edelleen Sukuranlahdelle asti Heinolassa. Suunnitelma koskee kiinteistöjä 111-17-3-17, 111-895-2-4 Yleinen tie, 111-406-3-748 Hauklahti, 111-406-3-750 Uus-Sukura, 111-406-876-21 Haukilampi ja 111-406-3-741 Sukura.

Suunnitelman toimittaja

 Elenia Lämpö Oy Yhteyshenkilö: operatiivinen johtaja Janne Lamberg

 PL 4  p. 040 5040 396

 13101 Hämeenlinna janne.lamberg@elenia.fi

 

 

Suunniteltuja toimia

 Ojan yläjuoksulla eli suunnilleen "Öljypato 2:lle" asti, joka sijaitsee kiinteistön 111-406-3-748 kaakkoisosassa moottoritien luoteispuolella, ojavarresta poistetaan koneellisesti öljyyntynyttä maata ojan reunoilta, mikä edellyttää puuston ja risukon poistoa sekä mahdollisten väliaikaisten kulkuteiden rakentamista. Tämä työ tehtäisiin marraskuun 2018 loppuun mennessä. [1: kohta 4.1]

 

 "Öljypato 2:n" alapuoliselle osuudelle ei esitetä mekaanisia kunnostustoimenpiteitä. Luontainen biohajoaminen tulee vähentämään pitoisuuksia pitemmällä aikavälillä. Kunnostamismenetelmäksi esitetään tehostettua biologista hajoamista. Tehostamista on esitetty tehtäväksi vuonna 2019 ja seurantaa vähintään 3 vuotta. [1: kohdat 4.2 - 4.4]

 

 Öljyntorjuntaan tarkoitettuja rakenteita esitetään poistettaviksi ojan yläjuoksulla tehtävien kunnostustoimenpiteiden jälkeen Haukilammen yläpuolelta loppuvuonna 2018. Haukilammen alapuolinen patorakenne esitetään voitavan poistaa kesällä 2019, mikäli sulamisvesien mukana ei todeta tapahtuneen öljyhiilivetyjen kulkeutumista. [1: kohta 4.5]

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tämä asiaa koskeva kuulutus on nähtävillä 6. - 27.11.2018 Heinolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (www.heinola.fi) sekä ilmoitustaululla kaupungintalolla (Rauhankatu 3, 18100 Heinola). Elenia Lämpö Oy:n toimittama suunnitelma [1] on nähtävillä virka-aikana ympäristönsuojelusihteerin huoneessa kaupungintalolla.

 

Mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide suunnitelmasta ja sen käsittelyssä huomioon otettavista seikoista. Mielipiteet on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti 27.11.2018 mennessä: sähköposti kai.virtanen@heinola.fi ja ymparisto@heinola.fi; postiosoite PL 1001, 18101 Heinola.

 

Lisätiedot 

Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta lisätietoja suunnitelmasta [1] ja sen käsittelystä antaa ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, p. 050 565 1397, kai.virtanen@heinola.fi.

 

HEINOLAN KAUPUNKI, luvat ja valvonta, ympäristönsuojelu

 

Viite: 1. Juha Setälä, Joni Nurmi, Vuohkallion lämpökeskus, Heinola, Öljyvahinko, Ojalinjan kunnostus, Päivitetty jatkotoimenpidesuunnitelma, Ramboll Finland Oy, Elenia Lämpö Oy, 26.10.2018, Projekti 1510039879, 8 s. + 3 liitettä.

Julkaistu: 09.11.2018 15.52