Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/26

 1/1

Viite Päätös 12.10.2018   

 

Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 136 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

 

 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 12.10.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan päätöksen Reino Tuusjärven kuolinpesän ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Heinolan Lusissa, kiinteistöllä 111-413-2-210, osoitteessa Tuusjärventie 4 sijaitsevan öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamista.

 

Kuulutus päätöksestä pidetään nähtävil 15.10. - 12.11.2018 Heinolan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Rauhankatu 3, Heinola. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana Heinolan kaupungintalolla osoitteessa Rauhankatu 3, Heinola sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, osoitteessa Kirkkokatu 12, Lahti.

 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen on asianosaisella; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Lahdessa 12. lokakuuta 2018

 

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Ympäristö ja luonnonvarat 

 

Julkaistu: 12.10.2018 13.05