Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

http://kokoukset.heinola.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/28

KASELY/193/2019 1/2

 

 

 

KUULUTUS, Kouvolan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Kouvolan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi.

Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat alueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä, ja joiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat alueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Uutena tarkistuksen yhteydessä on otettu mukaan luokitukseen muun lainsäädännön nojalla suojellut, suoraan pohjavedestä riippuvaiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, merkittävät pintavesi- ja maaekosysteemit, joiden perusteella pohjavesialue saa lisämerkinnän E.

Kouvolan kaupungin alueella on tarkistettu 64 nykyistä pohjavesialuetta ja käyty läpi myös aiemmin luokituksessa olleet, poistetut pohjavesialueet. Yksi Kouvolan pohjavesialueista, Räsänharju, 05 163 51, sijoittuu osin Heinolan kaupungin alueelle. Vanhassa luokituksessa luokkaan II kuulunut Räsänharjun pohjavesialue luokiteltiin lain 1299/2004 mukaisesti 2-luokkaan. Lisäksi pohjavesialueen ja muodostumisalueen rajausta supistettiin alueen kaakkoisosassa ja muodostumisalueen rajaus siirrettiin kulkemaan Räsä-järven rantaviivan mukaisesti. Kaikki rajausmuutokset sijoittuvat Kouvolan kaupungin alueelle. Pohjavesialueen vaikutuspiiristä ei ekosysteemikartoituksessa löytynyt suoraan pohjavedestä riippuvaista maa- tai pintavesiekosysteemiä.

Selvityksessä on käyty tarkemmin läpi pohjavesialueiden luokituksen ja rajausten tarkistamisen periaatteet sekä Kouvolasta Heinolaan ulottuvan Räsänharjun pohjavesialueen hydrogeologinen kuvaus. Karttaliitteessä on esitetty Räsänharjun pohjavesialueen rajaukset ja muutokset rajauksissa.

 

Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen

Kouvolasta Heinolan kaupungin alueelle osin ulottuvan Räsänharjun pohjavesialueen luokitus- ja rajaustarkistuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 25.2. - 26.3.2019 Heinolan kaupungintalolla (Rauhankatu 3, 18100 Heinola) ja sähköisesti ympäristöhallinnon internet-sivuilla Kouvolan alueen kuulemisaineistossa osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Mahdolliset mielipiteet pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola tai sähköpostilla kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi 26.3.2019 mennessä. Viitteeksi pyydämme lisäämään KASELY/193/2019.

 

 

Lisätietoja asiasta antavat:

 

Pohjavesialueen luokitus ja rajaukset:

hydrogeologi Heidi Rautanen

(heidi.rautanen(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 029 279)

 

Pohjavedestä riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit (E-luokka):

ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä

(pyry.makela(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 029 121)

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Vaihde 0295 029 000

www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

Salpausselänkatu 22

PL 1041, 45101 Kouvola

 

 

 

Julkaistu: 22.02.2019 10.25